Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/163
Title: Aydın yöresinde faaliyet gösteren süt işleme tesislerinin teknolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on determining the technological properties of milk process foundations which are active in Aydın
Authors: Özarslan, Cengiz
Özdemir, Esen
Keywords: milk
the technology of milk products
süt
süt ürünleri teknolojisi
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Aydın ilinde faaliyet gösteren süt işleme tesislerinin teknolojik düzeyinin belirlenmesi ve bölgede süt mamulleri üretiminde kullanılan mevcut mekanizasyonun gelişim eğiliminin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, teknolojik açıdan birbirine benzer ve farklı özellikler gösteren işletmelerde "Anket Çalışması" yapılmıştır. Araştırma sonucunda; işletmelerde kullanılan makina ve düzenlerin teknolojik düzeyleri yeterli bulunmuş ancak ürün çeşitliliğinin arttırılarak güvenilir, belli standart ve kalitede mamul üretimine geçilmesi aşamalarında, mevcut düzenlerin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. The aim of this research is to determine the technological level of the milk foundation which is active in Aydm and to establish the development trends of the existing mechanism that is used in production of milk products. For that reason questionnaires have been carried out at the campanies that have similar and different techonological qualities. As a result of this research it was found out that the technological levels of the systems and the machines were satisfying. However, it was found out that the existing systems weren't sufficient especially at the stages of increasing the production variety and adopting quality and standard production.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916211&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/163
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-KAPAK.doc67.5 kBMicrosoft WordView/Open
2-ÖZ.doc46 kBMicrosoft WordView/Open
3-ANA METİN.doc13.1 MBMicrosoft WordView/Open
4-ÖZET SON KISIM.doc83.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.