Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/162
Title: Haşhaş ekim yöntemlerinin iyileştirme olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on determining improving possibilities of opium sowing methods
Authors: Doğan, Tuna
Hacıyusufoğlu, A. Fatih
TR15526
Keywords: Haşhaş (Opium)
Papaver Somniferum
Tohum Kaplama
Opium
Seed Cover
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Büyük Menderes Ovası koşullarında, beyaz haşhaş tohumuyla, haşhaşın ekim yöntemlerini iyileştirme olanaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrür lü olarak yürütülmüştür. Tarla denemelerinde üç farklı yöntem; serpme ekim, kaplı haşhaş tohumlarının hassas ekim makinası ile ekilmesi ve belirli oranda kumla karıştırılmış olan haşhaş tohumlarının normal sıravari buğday mibzeri ile ekilmesi denenmiştir. Bunun yanında laboratuvar çalışmalarında kaplanmış haşhaş tohumlarının pnömatik ekim makinası ile ve kum-tohum karışımının mekanik ekim mibzeri ile ekim kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Denemeler sonucu elde edilen ekim normu ve sıra üzeri tohum dağılım değerleri istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Araştırmada, çıplak ve kaplanmış haşhaş tohumlarının hassas ve normal sıravari mekanik ekim makinaları ile ekilebilme olanakları laboratuvar koşullarında karşılaştırılmış ve tarla denemeleriyle, farklı ekim yöntemlerinde, ekilen tohumların filizlenme yüzdeleri, filizlenen tohumlar arasındaki mesafeler, parsellerdeki ortalama bitki sayılan, değerlendirilmeye çalışılmıştır. The field experiment of this study was carried out according to randomized blocks of plot design with three replicates to determine white poppy seeds and improving the methods of planting possibilities of poppy in the conditions of Büyük Menderes Plain. In addition to that planting possibilities of both covered poppy seeds with pneumatic precision planting machines and poppy seeds mixed with certain proportion of sand with wheat drill machine were compared in laboratory conditions. Planting norm and over the line seed distribution data obtained as a result of the experiments were statistically compared. In this study planting possibilities of naked and covered poppy seeds with seed drill machine and Pneumatic precision drills were compared in laboratory conditions. Meanwhile field planting methods, the distance between sprouts and average number of plants in subdivided field were evaluated in this field experiments.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916184&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/162
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez Giriş.doc163.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEZENSON.doc3.03 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.