Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1612
Title: Bazı incir çeşitlerinin soğuklanma sürelerinin ve hidrojen siyanamid (H2Cn2) uygulamasının erkencilik üzerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the effects of chilling periods of some fig cultivars and hydrogen cyanamide (H2Cn2) treatment on earliness
Authors: Ertan, Engin
Kocataş, Hilmi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı
Keywords: Sofralık İncir
Dormex
Soğuklama Gereksinimi
Hidrojen Siyanamid
Fresh Fig
Chilling Requirement
Hydrojen Cyanamide
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İncir ağaçlarında dormansiyi ortadan kaldırmak suretiyle, tomurcukların erken uyanmasını ve buna bağlı olarak erken olgunlaşmayı sağlamak için hidrojen siyanamid uygulamasının erkencilik üzerine etkisini belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, aynı zamanda bazı incir çeşitlerinin Aydın ili ekolojisinde soğuklama sürelerinin irdelenmesi de hedeflenmiştir. Kontrol uygulaması ile birlikte %2 ve %4 dozunda hidrojen siyanamid etken maddeli Dormex isimli preperat; 2013 yılı denemesinde yaklaşık uyanma tarihinden 30 gün önce bir kez, 2014 yılı denemesinde ise 60 ve 30 gün önce olacak şekilde iki kez uygulanmıştır. Denemede materyal olarak kullanılan; Sarılop, Bursa Siyahı, 208 Siyah, Beyaz Orak ve Siyah Orak incir çeşitlerinde uygulamaların etkisini belirlemek amacıyla fenolojik ve morfolojik gözlemler yapılmıştır. Elde edilen sonuçların genel olarak değerlendirilmesi sonucu, hidrojen siyanamid uygulamasının, özellikle tomurcuk kabarması, meyve doğuşu ve meyve olgunlaşması gibi fenolojik gözlemler ile morfolojik gözlemler üzerine, istatistiksel olarak önemli bir etkisi saptanamamıştır. Bu çalışmada, klasik yöntem yanında üç değişik yöntem ile de soğuklanma süreleri değerlendirilmiş, ve bu yöntemlerle bazı incir çeşitlerinin Aydın ili ekolojisinde soğuklama süreleri hesaplanmıştır.
This study was carried out in an attempt to define the effects of hydrogen cyanamide on earliness in order to provide early bud break and depending upon to this to ensure early maturation by means of removing dormancy in fig trees. In this study, it is also aimed to investigate chilling periods of some fig cultivars at the same time. The preparate that is called Dormex including with a dose of 2% and 4% hydrogen cyanamide ingredient in conjunction with control application; while it was applied as one time in 30 days before bud initiation in the treatment of 2013 year approximately, it was also applied as two times in 30 days and 60 days before bud initiation in the treatment of 2014 year, respectively. The phenological and morphological observations were performed to define the effects of the applications in the fig cultivars, in Sarılop, Bursa Siyahı, 208 Siyah, Beyaz Orak, and Siyah Orak used as materials. According to the overall evaluation of the results, there were no statistically significant effects of hydrogen cyanamide application on some phenological observations such as bud break, fruiting, and fruit ripening and morphological observations. In this study, chilling periods were assessed with three different methods besides the classic method, and chilling periods of some fig cultivars were calculated with these methods in ecology of Aydın province.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51395545&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1612
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf66.33 kBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf60.95 kBAdobe PDFView/Open
Hilmi Kocataş_tez.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.