Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/160
Title: Büyük Menderes havzasında yaygın iki toprak serisinde toprak sıkışması kaynaklı bazı fiziksel özelliklerin değerlendirilmesi
Other Titles: An Evaluation of some physical properties arised from soil compaction in two common soil series in Greater Meandros basin
Authors: Aydın, Gönül
Şeker, Gökhan
Keywords: Büyük Menderes havzası
Great Menderes basin
Fiziksel özellikler
Physical properties
Toprak
Soil
Toprak sıkışması
Soil compaction
toprak fiziksel özellikleri
toprak hidrolojik özellikleri
hacim ağırlığı
soil physical properties
soil hydraulic properties
soil bulk density
Issue Date: 1-Jan-2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Büyük Menderes Havzasında yaygın iki toprak serisinin toprak sıkışması kaynaklı bazı fiziksel, kimyasal ve hidrolojik özellikleri saptanmıştır. Sıkışmış ve sıkışmamış horizonlarda toplam gözeneklilik, gözenek irilik dağılımı, hacim ağırlığı ve doymuş hidrolik iletkenlik değerleri belirlenmiş ve bu değerlerin sıkışma ile ilişkileri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Profillerde özellikle 40-50 cm derinlikerde sıkışmanın varlığı belirlenmiş, bu derinliklerdeki horizonlarda makro gözenek miktarlarında azalma, hacim ağırlığı değerlerinde artış bulunmuştur. Elde edilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli ilişkiler bulunmuştur. Some physial, chemical and hydraulical properties arised from soil compaction in two common soil series in greater Meandros Basin are analyzed Total porosity, porosity largeness distribution, soil bulk density, saturated hydraulic conductivity values in compacted and noncompacted horizons are determined and relationship between these values and compaction are evaluated. The existence of compaction in profiles especially in the depth of 40-50 cm are determined and it is found that there is a decrease in the amount of macro porosity, while increase in soil bulk density Some statistically significant correlations are found between the values obtained
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49482546&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/160
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10Özgecmis.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open
51-57.doc1.37 MBMicrosoft WordView/Open
Aras Bul Tart.doc3.26 MBMicrosoft WordView/Open
Çizelge 1nosuz.doc209.5 kBMicrosoft WordView/Open
ekil4son4041.doc1.73 MBMicrosoft WordView/Open
GİRİŞ.doc26.5 kBMicrosoft WordView/Open
KAYNAKLAR.doc40 kBMicrosoft WordView/Open
Materyal Metod.doc89 kBMicrosoft WordView/Open
ONCEKI CALISMALAR.doc868 kBMicrosoft WordView/Open
ozet.doc21.5 kBMicrosoft WordView/Open
sonuclar ve oneriler.doc25 kBMicrosoft WordView/Open
Summary.doc21.5 kBMicrosoft WordView/Open
Şekil 71son.doc1.02 MBMicrosoft WordView/Open
Tesekkur.doc19 kBMicrosoft WordView/Open
Tez Kapak İcindekiler.doc44.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.