Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1599
Title: Marka bilinirliğinin tüketici satın alma kararına etkisi; Efes'i ziyaret etmek için gelen yabancı turistlere yönelik bir araştırma
Other Titles: The effect of brand familiarity to consumer purchase decision-making; A research over the foreign tourists coming to visit ephesus ancient site
Authors: Tandoğan, V. Uğur
Tokatlı, Deniz
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Keywords: Marka Bilinirliği
Marka
Destinasyon
Efes Ören Yeri
Brand Familiarity
Brand
Destination
Ephesus Ancient Site
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Marka bilinirliği markalaşma yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Bilinme süreci tamamlanıp ürün ve hizmetin bilinirliği arttıktan sonra o ürün veya hizmet marka haline gelmektedir. Dolayısıyla, bir markanın bilinirliğinin rakiplerinden fazla olması satışların da orantılı olarak artması anlamına gelmektedir. Günümüzde rekabetin fazlasıyla hakim olduğu bir ortamda sadece kurum ya da kuruluşlar değil, destinasyonlar da birbiri ile yarış içerisindedir. Bu destinasyonları yurt içinde ve yurt dışında pazarlayarak bir cazibe merkezi haline getirebilmek için bilinirliği arttırma yolunda marka gücünün önemli bir rolü bulunmaktadır. Bir ülkedeki destinasyonların turistik ürün kimlikleri ön plana çıkarılarak o yerlerin tanınmasını ve bilinmesini sağlamak daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmada gerekli olan temel koşullardan bir tanesidir. Bu çalışmada, Türkiye`deki önemli turistik destinasyonlardan biri olan Efes Ören Yeri`nin yabancı ziyaretçiler tarafından bilinirliği öğrenilmeye çalışılmıştır. Efes`i ziyaret etmek için gelen yabancı ziyaretçilerin antik kent hakkında sahip oldukları bilgilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve milliyet gibi demografik özelliklere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır ve bu araştırmanın sonucunda eğitim durumu ile ait olunan milliyete göre sahip olunan bilginin farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Brand familiarity is one of the most important steps on the way to branding. After the knowing process has been completed and the familiarity of the product and service increase, it means that product or service become a brand. Therefore, the higher familiarity of a brand has than its competitors means that more sales in proportion. Such an environment that the competition dominates in our day, not only institutions but also the destinations of the countries are in the race with each others. In order to become a center of attraction of these destinations with marketing home and abroad, the brand power has an important role on the way to increase brand familiarity. By featuring the touristic product identities of the destinations in a country and provide these destinations to be well-known, main condition is to host more and more visitors. In this study, it was tried to learn that the familiarness of the Ephesus ancient site where is the one of the most important touristic destinations in Turkey by the foreign visitors. It was searched that the knowledge of the foreign visitors coming to visit Ephesus would show a differentiate in significantly according to their demographic features like gender, age, education situation, montly income and nationality or not and at the end of the research it is determined that the knowledge had already been existed differentiated according to education situation and the nationality belonged to.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=53463473&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1599
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZET.pdf121.67 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf6.55 kBAdobe PDFView/Open
10084892.pdfYüksek Lisans Tezi1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.