Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1594
Title: Yetiştirici koşullarında Karya koyunları süt verim ve kuzu gelişme özellikleri arasındaki ilişkiler
Other Titles: Milk yield of Karya ewes and its effects on lamb growth characteristics at rural farms
Authors: Karaca, Orhan
Bayar, Orkun Orhan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı
Keywords: Karya Koyunu
Ekstansif Koşullar
Süt Verimi
Büyüme Özellikleri
Karya sheep
Extensive Condition
Milk Yield
Growth Characteristics
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, ekstansif yetiştirici koşullarında Karya koyunlarının süt verimleri ile kuzu gelişme özelliklerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın hayvan materyalini Aydın ilinin Söke ilçesinin Burunköy mahallesinde bulunan 2 işletmede yetiştirilen 112 baş Karya koyunu ve bunlardan doğan 139 baş kuzu oluşturmuştur. Koyunların süt verim denetimlerine doğumu izleyen 30. Günde başlanmış ve 21 gün aralıklarla günde 2 sağım yapılarak gerçekleştirilmiştir. Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi için en küçük kareler ortalamaları sırasıyla 615,11 g, 168,01 gün ve 103,08 kg olarak tespit edilmiştir. Kuzu büyüme özellikleri olarak incelenen doğum ağırlığı, sütten kesim canlı ağırlığı ve ortalama günlük canlı ağırlık artışı için ortalamalar ise sırasıyla 4.13 kg, 19.30 kg ve 197.35 g bulunmuştur. Koyunların süt verim ve kuzuların büyüme özellikleri arasında yapılan korelasyon analizleri sonucunda en yüksek fenotipik korelasyon katsayısı koyunların günlük ortalama süt verimleri ile kuzuların sütten kesim ağırlıkları arasında 0.361 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar kayra koyunun yetiştirme ve ıslahına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara destek olacaktır.
This study was carried out to determine milk yield and growth characteristics, and their associations in Karya sheep at extensive breeding conditions. Milk yield characteristics of 112 ewes and growth characteristics of 139 lambs were recorded in two private breeders' Karya sheep flock in Burunköy village belong to Söke district of Aydın Province. Milk recording of ewes were started 30 days after birth and performed twice a day with three weeks intervals. Least square means for average daily milk yield, lactation length and lactation milk yield were 615,11 g, 168,01 day and 103,08 kg, respectively. Least square means for lamb growth characteristics including birth weight, weaning weight, and average daly gain from birth to weaning were found as 4.13 kg, 19.30 kg and 197.35 g, respectively. The highest phenotypic correlation coefficient between milk yield characteristics of ewes and growth charecteristics of lambs were found for correlation of average daily milk yield of ewes and weaning weight of lambs as 0.361. Results obtained in the present study will help to future studies on breeding and improvement of Karya Sheep.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=52886880&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1594
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZET.pdf631.4 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf581.89 kBAdobe PDFView/Open
Orkun Orhan BAYAR_yl tezi.pdfYüksek Lisans Tezi1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.