Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMetin, Kubilay-
dc.contributor.authorKoç, Öznur-
dc.date.accessioned2016-02-01T12:17:17Z-
dc.date.available2016-02-01T12:17:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-
dc.identifier.urihttp://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=52896546&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/1592-
dc.description.abstractÇalışmamızda, 91 fungusun sıcaklık sınırları ve endüstriyel enzimlerinin taraması yapıldı. Termotolerant ve termofilik funguslardan en iyi amilaz aktivitesi gösteren Aspergillus fumigatus HBF 125 suşu seçildi. Bu fungusun kültür koşullarının optimizasyonu yapıldı. A. fumigatus HBF125 suşunun en yüksek enzim üretimi için 7 günlük sporulasyon ortamı, %5 inokulum oranı, sıcaklık 35 °C, başlangıç pH 5.0 ve karbon kaynağı %1.5 kepek olarak bulundu. Optimum büyüme ortamında A. fumigatus HBF125 tarafından üretilen ekstaselüler amilaz, nişasta affinite kromatografisi ile %4.7 verimle 54.4 kat saflaştırıldı. Enzimin molekül ağırlığı SDS-PAGE ile 160 kDa olduğu hesaplandı. Enzimin iki alt ünitesi olduğu molekül ağırlıklarının 86.2 ve 73.8 kDa olduğu hesaplandı. Optimum sıcaklığı 60 °C, optimum pH'sı 5.5 olarak bulundu. Enzimin geniş pH (pH 4.0-8.0) ve sıcaklık (25-60 °C) aralığında stabil olduğu saptandı. Amilazın Km değeri 1.43 mg/mL, Vmax değeri ise 909 U/mL bulundu. Ayrıca amilaz geniş bir substrat spesifitesine sahip olduğu saptandı. Enzim aktivitesinin NBS varlığında kuvvetli bir şekilde inhibe olduğu, bu nedenle katalitik işlemde triptofan kalıntılarının önemli rol oynadığı ileri sürüldü. Tween 20 gibi deterjanlardan enzim aktivitesinin etkilenmediği, ancak 1.4-dioksan ve n-propanol tarafından enzimin inhibe olduğu saptandı. Enzim Mn2+, Co2+, Ca2+ ve Ba2+ tarafından aktive edilirken, Hg2+ tarafından kuvvetli bir şekilde inhibe edildi. Enzimin tuz toleransının çok iyi olduğu belirlendi. Amilazın metalloenzim olduğu saptandı.tr_TR
dc.description.abstractIn our study, screening of industrial enzymes and temperature limits of the 91 fungi was done. Aspergillus fumigatus HBF 125 strain was chosen as the best one showing amylase activity from thermotolerant and thermophilic fungi. Culture condition was optimized for this fungus.. The best enzyme production from A. fumigatus HBF125 strain were determined in medium including 7 days sporulation medium, 5% inoculum ratio, temperature 35 °C, starting pH 5.0 and 1.5% bran as carbon source. Extracellular amylase produce by A. fumigatus HBF125 in optimal growth medium purified 54.4 fold with a recovery of 4.7% using starch affinity chromatography. Molecular weight of enzyme was found to be about 160 kDa by SDS-PAGE method. Those two subunits of molecule weight of the enzyme was found to be 86.2 and 73.8 kDa. The temperature and pH for maximum activity of the enzyme were 60 oC and 5.5, respectively. In a wide range of pH and temperature of the enzyme was found to be stable. It was found that the Km and Vmax of amylase were 1.43 mg/mL and Vmax 909 U/mL. In addition, the amylase exhibited broad substrate specificity. The enzyme activity was markedly inhibited in the presence of NBS suggesting that tryptophan residues play an important role in the catalytic process. The enzyme activity was not affected from detergents as Tween 20, but it was found inhibited by 1.4-dioxan and n-propanol. The enzyme by Hg2+ was strongly inhibited while Mn2+, Co2+, Ca2+ and Ba2+ were activated. The salt tolerance of the enzyme was found to be very good. The amylase was found to be metalloenzyme.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBiyokimyatr_TR
dc.subjectBiochemistrytr_TR
dc.subjectBiyolojitr_TR
dc.subjectBiologytr_TR
dc.subjectBiyoteknolojitr_TR
dc.subjectBiotechnologytr_TR
dc.titleAspergillus fumigatus HBF125 ekstraselüler α-amilazının üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonutr_TR
dc.title.alternativeProduction, purification and characterization of extracellular α-amylase from Aspergillus fumigatus HBF125tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZET.pdf159.42 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf158.91 kBAdobe PDFView/Open
ÖZNUR KOÇ.pdfDoktora Tezi3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.