Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1578
Title: Batı Anadolu dağ köylerinde geleneksel yerli sığır yetiştiriciliği: Manisa ili Akhisar ilçesi Akkocalı köyü örneği
Other Titles: Traditional native cattle breeding mountain villages of Western Anatolia: Case of Akkocali village of Akhisar district of Manisa province
Authors: Karaca, Orhan
Yavuzer, Nilgün
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Keywords: Batı Anadolu
Geleneksel Sığır Yetiştirme
Akhisar
Western Anatolia
Traditional Cattle
Breeding Akhisar District
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Batı Anadolu geleneksel sığır yetiştirme uygulamaları ve üretimin sürdürülebilirliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma Manisa ilinin Akhisar İlçesinde geleneksel sığır yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Akkocalı köyünde gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin hayvancılık faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi için gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Geleneksel sığır yetiştirme teknikleri ve ürün değerlendirme biçimleri ortaya konmuştur. Ortaya çıkan bilgilerin geleneksel yetiştirme sistemlerimize ilişkin literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
The aim of this study was to determine traditional cattle-breeding practices and sustainability of production in Western Anatolia. This study was carried out in Akkocalı Village of Akhisar district in Manisa province where intensively traditional cattle breeding. The observations and interviews were conducted to obtain detailed information about the breeding activities of farms. Traditional cattle-breeding techniques and evaluation forms of animal products were revealed. The resulting information obtained form the present study will contribute to the literature and is sufficient to serve as a basis for future studies.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53874429&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1578
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf156 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf162.21 kBAdobe PDFView/Open
NİLGÜN YAVUZER.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.