Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1577
Title: Farklı azot dozlarının rubygem ve fortuna çilek çeşitlerinde verim ve meyve kalite kriterleri üzerine etkisi
Other Titles: Effect of different nitrogen levels on yield and fruit quality of rubygem and fortuna strawberry cultivars
Authors: Aydın, Mehmet
Akçay, Vezin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Keywords: Azot
Çilek
Çeşit
Verim
Kalite
Nitrogen
Strawberry
Cultivar
Yield
Quality
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Aydın ili Sultanhisar ilçesinde, farklı azot dozlarının (0, 7, 14, 21, 28 ve 35 kg N/da) Fortuna (Fragaria x ananassa Duch. Fortuna) ve Rubygem (Fargaria x ananassa Duch. Rubygem) çilek çeşitlerinde verim ve meyve kalite kriterlerine olan etkisini araştırmak amacıyla 2013-2014 üretim yılında yürütülmüştür. Azot dozlarının 1/4’ü dikimde, 1/4’ü sonbaharda ve 2/4’ü ilkbaharda verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Fortuna ve Rubygem çilek çeşitlerinin yaprak N, P, K değerleri tüm uygulamalarda yeterli düzeylerde bulunmuştur. Farklı azot dozları Fortuna ve Rubygem çeşitlerinde ilk çiçeklenme tarihi, tomurcuk sayısını açan çiçek sayısını kol sayısı ve verimi üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Meyve boyutları hasat zamanına paralel olarak azalma göstermiş ancak azot uygulamaları bunun üzerine etkili olmamıştır. Fortuna çilek çeşidinin ortalama verim, ortalama tomurcuk sayısı, ortalama açan çiçek sayısı ve ortalama toplam suda çözünür madde miktarının Rubygem çilek çeşidine göre yüksek olduğu saptanmıştır. Meyve verimi açısından en iyi sonuç ilk haftalarda 14 kg N/da uygulamasında, sonraki haftalarda ise 28 kg N/da ve 35 kg N/da azot dozlarında gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında azot uygulamaları ürün kalitesi üzerine çok etkili olmamıştır. Ürün kalitesini koruyabilmek açısından daha serin koşullarda, gecikme olmaksızın depolanması gerekliliği ortaya konulmuştur.
This study has been carried out to examine effects of different nitrogen rates (0, 7, 14, 21, 28 and 35 kg N/da) on yield and fruit quality of Fortuna (Fragaria x ananassa Duch. Fortuna) and Rubygem (Fargaria x ananassa Duch. Rubygem) strawberry cultivars in 2013-2014 growing season in Aydın province, Sultanhisar. Nitrogen doses were applied ¼ at planting, ¼ during fall and 2/4 during the spring. This study has been carried out to examine effects of different nitrogen rates (0, 7, 14, 21, 28 and 35 kg N/da) on yield and fruit quality of Fortuna (Fragaria x ananassa Duch. Fortuna) and Rubygem (Fargaria x ananassa Duch. Rubygem) strawberry cultivars in 2013-2014 growing season in Aydın province, Sultanhisar. Nitrogen doses were applied ¼ at planting, ¼ during fall and 2/4 during the spring. Results revealed that the leaf N, P, K contents of Fortuna and Rubygem strawberry cultivars were sufficient quantities in the all of the treatments. First blooming date, number of buds, number of blossoming, number of stolon, and yield of Fortuna and Rubygem cultivars were positively affected by the nitrogen applications. Fruit dimensions were decreased during the harvesting period while nitrogen rates were not effective on that. Fortuna strawberry cultivar had higher mean values of fruit yield, number of bud, number of blossoming and total soluble solids compound compared to Rubygem. The highest fruit yield were held in 14 kg N/da rate in the first weeks. In the following weeks that yield was relatively, better results were taken from 28 kg N/da and 35 kg N/da rates. In general, nitrogen rates were not effective on fruit quality. In terms of protecting product quality, our results suggest that strawberry fruit should be stored in cooler conditions without delaying.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53874502&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1577
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf158.86 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf168.13 kBAdobe PDFView/Open
Vezin AKÇAY.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.