Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1574
Title: Nazilli ilçesi sulama birliklerinde sulama performansının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of irrigation performance for Nazi̇lli̇ district
Authors: Akçay, Selin
Şeker, Muammer
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Büyük Menderes Havzası
Sulama Birliği
Performans Değerlendirme
Performans Göstergesi
Buyuk Menderes River Basin
Irrigation Association
Performance Evaluation
Performance Indicator
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Büyük Menderes Havzasında yer alan ve geçmişte DSİ tarafından işletilen Nazilli Sulama Şebekesinin sulama birliklerine devir öncesi ve sonrası etkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede kullanılan performans göstergeleri; Tarımsal ve Çevresel Etkinlik, Su Kullanım Etkinliği, Ekonomik Etkinlik ve Kurumsal Etkinlik Göstergeleri olarak başlıca dört başlık altında incelenmiştir. Çalışmada, devir öncesi döneme ilişkin gerekli veriler DSİ kayıtlarından, devir sonrası döneme ilişkin veriler ise DSİ ve Sulama Birlikleri kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; İşletme-Bakım-Yönetim sorumluluğunun kamu kurumundan su kullanıcı örgütlere devredilmesi ile genel olarak sulama oranlarında, su ücretlerinin toplanmasında ve sulama şebekesine su sağlanmasında devir öncesi döneme oranla gelişme sağlandığı belirlenmiştir.
In this study, pre and post-transfer effects of irrigation management transfer on Nazilli irrigation network located in Buyuk Menderes River Basin operated by General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and transferred to the irrigation associations. Performance indicators used in the evaluation are investigated under four main topics: agricultural and environmental efficiency, water utilization efficiency, economical efficiency and institutional efficiency. The required data related to the pre-transfer period were obtained from DSI archives and post-transfer period data were obtained from DSI and irrigation association archives. In general, transfer of operation- maintenance-management control from public to user organizations resulted in a development in irrigation ratios, collecting the water fees and water supply to the irrigation network during post-transfer period than the pre-transfer period.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52913306&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1574
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi187.75 kBAdobe PDFView/Open
Muammer ŞEKER.pdfYüksek Lisans Tezi1.52 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfYüksek Lisans Tezi192.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.