Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1542
Title: Aydın ilinde çeşitli kültür bitkilerinden elde edilen patojen rhizoctonia spp. izolatlarının anastomosis gruplarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of anastomosis groups of the pathogenic rhizoctonia spp. isolates collected from various crops in Aydin province
Authors: Erincik, Ömer
Buhur, Nurdan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı
Keywords: Rhizoctonia Spp.
Karpuz
Mısır
Yerfıstığı
Buğday
Pamuk
Domates
Patates
Çilek
Anastomosis
Rhizoctonia Spp.
Watermelon
Corn
Peanut Wheat
Cotton
Tomato
Potato
Strawberry
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; Aydın ilinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çeşitli kültür bitkilerinden elde edilen Rhizoctonia spp. izolatlarının anastomosis gruplarının belirlenmesidir. Bu amaçla karpuz, mısır, yerfıstığı, buğday, pamuk, domates, patates, ve çilek bitkilerin hastalıklı kök ve kök-boğazı kısımlarından doku örnekleri alınmış ve 185 Rhizoctonia spp. izolatı elde edilmiştir. Örneklemenin yapıldığı tüm ilçelerde Rhizoctonia spp.'nin varlığı saptanmıştır. Farklı konukçulardan seçilmiş toplam 106 Rhizoctonia spp. izolatın, su agar ortamında koloni özellikleri, hif kalınlığı ve sklerot oluşumu yönünden özellikleri incelenmiştir. İzolatların hif kalınlığı 3,3 ile 7,3 µm arasında değişmiştir. Beyaz, krem, kahverengi renkte koloni oluşumları arasında kahverengi olanlar çoğunlukta bulunmuştur. Çilek hariç tüm konukçuların izolatları çok çekirdekli olarak bulunmuştur. Patojenisite testlerinde, karpuzda 12 izolat dışında izolatlarların hepsi elde edildiği konukçu bitki üzerinde patojen bulunmuştur. Anastomosis testleri sonucunda çok çekirdekli Rhizoctonia izolatları dört farklı anastomosis grubuna ayrılmıştır. Patates, pamuk, karpuz ve yerfıstığında elde edilen tüm izolatlar ve buğdaydan elde edilen bir izolat AG-4 olarak bulunmuştur. Domatesten elde edilen tüm izolatlar AG 3 olarak tanılanmıştır. Çilekten elde edilen tüm çok çekirdekli izolatlar AG 2-1 olarak saptanmıştır. Tüm buğday izolatları ve 6 mısır izolatı AG-5 olarak bulunmuştur.
The objective of this study is determination of anastomosis groups of Rhizoctonia spp. isolates obtained from various crops being widely grown in Aydın Province. Samples were collected from the root and crown tissue of the diseased plants of watermelon, peanut, wheat, cotton, tomato, potato, and strawberry and 185 Rhizoctonia spp. isolates were obtained in total. Rhizoctonia spp. were found all counties wherever sampling was conducted. As total, 106 Rhizoctonia spp. isolates selected from various hosts were evaluated in terms of colony characteristics, sclerot formation and hyphae width on water agar media. Hyphae width of the isolates varied between 3.3-7,3 µm. Among white, cream and brown colonies, brown colonies were found to be dominant. Except strawberry, the isolates from all the other hosts were found to be multinucleate. Except 12 isolates from watermelon, all isolates were found to be pathogenic on the hosts from which they were obtained. Results of the anastomosis test indicated that there were four different anastomosis group among the multinucleate isolates. All isolates from potato, cotton, watermelon, peanut and one isolate from corn were found to be AG 4. All of the isolates from tomato were identified as AG 3. Eight multinucleate isolates from strawberry were AG 2-1. All isolates from wheat and 6 isolates from corn were found to be AG-5.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53969918&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1542
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nurdan abstract.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
nurdan özet.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
10059419.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.