Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1528
Title: Yardımcı hava akımlı hidrolik bağ - bahçe pülverizatörü için hava yönlendirme elemanının performansının belirlenmesi
Other Titles: Determination of performance of air deflector for air asissted sprayer
Authors: Özarslan, Cengiz
Sever, Talha
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Bölümü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Keywords: Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Pülverizatör
Bağ İlaçlaması
Bağılım Düzgünlüğü
İz Maddesi Birikim Miktarı
Görüntü Analizi
Damla Çapı Ölçümü
Air Assisted Sprayer
Vineyard Spraying
Spraying Uniformity
Sprayer Deposits
İmage Analyze
Droplet Measurement
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada; Ege Bölgesi’nde geniş alanlarda tarımı yapılan bağların ilaçlama çalışmalarında kullanılan Geleneksel yardımcı hava akımlı hidrolik pülverizatörlere alternatif olarak Geleneksel ilaçlama makinesinin davlumbazına takılmış hava yönlendirme elemanın arasındaki iz maddesi birikim miktarı, yere olan sürüklenme ve kaplama oranlarındaki farklara bakılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Geleneksel makine ile hava yönlendirme elemanı takılı olan makineler (TS 2014 ve TS 2014a) aynı işletme basıncı, aynı tip meme (Geleneksel içi boş konik hüzmeli meme) ve uygulama normunda denenmiştir. Denemelerde Sodium Fluoroscein iz maddesi kullanılmış, iz maddesi birikim miktarları spektrofotometrede belirlenmiştir. Asma bitkisi merkez alt bölgesine yerleştirilen örnekleme noktaları üzerinde kaplama oranı ve iz maddesi dağlım düzgünlüğü ve gerekse toprak yüzeyine sürüklenme açısından en uygun sonuçları TS 2014 vermiştir. Asma bitkisinin girişim üst sağ ve girişim üst merkez bölgelerinde Geleneksel makinenin kaplama oranı ve iz maddesi dağlım düzgünlüğü diğer makinelere göre daha iyi olduğu belirlenmiştir.
In this study, conventional air-assisted sprayer which is widely used in the vineyards of Aegean Region was compared with conventional sprayer with special deflection head on the lower part of the air outlet. The differences of the deposition of the tracer dye, the spray drift on the ground and the coverage rates on the water sensitive papers were evaluated. On the field trials conventional air-assisted sprayer and two conventional sprayers with different deflection heads (TS 2014 and TS 2014a) on the lower part of the air outlets were used with the same working pressure, size and type of nozzle (Hollow cone nozzle) and the same application rate. During the trials deposition of the Sodium Fluorescent was used as tracer dye and was analyzed in spectrophotometer. According to the filed measurements, TS 2014 had the best results on the collectors which were placed on the lower part of the vine plants according to the uniformity of distribution and drift amount on the ground. When the results of the parts of upper right interference and upper center interference of the target plant were evaluated, the conventional air-assisted sprayer had better coverage rate and deposition of the tracer dye than the other sprayers.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52655337&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1528
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abtract.pdf61.46 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf125.89 kBAdobe PDFView/Open
Talha SEVER.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.