Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1520
Title: Piezoelektrik ölçme sistemi ile hassas ekici düzende sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü belirleme olanakları
Other Titles: The possibilities of determining in-row seed distribution of precise seed drills using piezoelectric measurement system
Authors: Yalçın, İbrahim
Üçer, Necmiye
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Keywords: Pnömatik Hassas Ekim Makinası
Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü
Piezoelektrik
Yapışkan Bant
Precision Seeder
İn-Row Seed Distribution
Piezoelectric
Sticky Belt
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada tek dane hassas ekim makinasının sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü belirlemek amacıyla Piezoelektrik ölçme sistemi tasarlanmıştır. Denemeler fiziksel özellikleri birbirinden farklı tohum çeşitleri (mısır, pamuk, ayçiçeği, karpuz) ile gerçekleştirilmiştir. Piezoelektrik ölçüm sistemin çalışma parametreleri ön denemeler ile belirlenmiştir. Pnömatik hassas ekim makinasında denemeler üç farklı ilerleme hızında (0.5 m/s, 1.0 m/s ve 1.5 m/s) gerçekleştirilmiş ve kabul edilebilir tohum aralığı, ikizlenme oranı, boşluk oranı ve varyasyon katsayısı değerleri saptanmıştır. Yapışkan bant deneme düzeneği ile ölçümler tekrar yapılmış ve elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Her iki deneme süresince zaman ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda piezoelektrik ölçüm sistemine ilişkin en yüksek KETA ortalama değerleri; mısırda 0.5 m/s’de %97.75, pamukta 1 m/s’de %90.24, ayçiçeğinde 1 m/s ilerleme hızında %88.00 olduğu ve bu tohumlar için piezoelektrik ölçüm sisteminin kullanılabilir olduğu saptanmıştır. Çalışmada karpuz tohumu KETA değerleri normal dağılım göstermemiştir. Zaman ölçümü neticesinde, Yapışkan bant deneme düzeneği işlem aşamaları için geçen zamanın, piezoelektrik ölçüm sistemine göre 2.26 kat daha fazla zaman aldığı saptanmıştır.
In this study, piezoelectric measurement system is used in order to determine in row seed distribution at Precision Drill. System measured time data are calculated as seed spacing. Experiments were carried out by using different type of seeds (corn, cotton, sunflower, watermelon) with different physical properties. Piezoelectric Measurement System’s working parameteres are identified by preliminary tests. Experiments were conducted at different speeds such as 0.5, 1.0 ve 1.5 m/s. Beside, acceptable seed spacing, multiple index, miss and coefficient of variation values are identified during the reserch. The test were repeated with the sticky belt stand and the results compared with Piezoelectric Measurement System in the study. Times were recorded during 2 different test ways. According to the research results, max KETA values have been found out %97.75 for 0.5 m/s feed rate in corn seed, %90.24 for 1 m/s feedrate in cotton seed and %88.00 for 1 m/s feed rate in sunflower seed. It was observed that all type of seeds which were tested would be used at Piezoelectric Measurement System. During the study, watermelon seed KETA value results are observed below %80 and watermelon seeds results showed as nonparametric distribution. According to the time-related test results, time consumption belt systems process orders are 2.26 times greater than Piezoelectric Measurement System.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52907996&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1520
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfDoktora Tezi66.56 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfDoktora Tezi126.83 kBAdobe PDFView/Open
Necmiye ÜÇER.pdfDoktora Tezi2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.