Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/151
Title: Örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde Liromyza huidobrensis (blanchard) (diptera:agromyzidae)'in popülasyon dalgalanmalarının saptanması ve mücadelesinde bazı bitkisel ekstraktların kullanılma olanaklarının araştırılması
Other Titles: Investigation on control possibilities of some botanical pesticides against Liromyza huidobrensis and its population density on cucmber in greenhouse
Authors: Başpınar, Hüseyin
Yıldırım, E. Mennan
TR17634
Keywords: Bitki koruma
Plant protection
Bitki özütü
Plant extract
Hıyar
Cucumber
Popülasyon yoğunluğu
Population density
Örtü altı yetiştiriciliği
Protected cultivation
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde önemli zararlar meydana getiren /,. huidobrensis 'in populasyon dalgalanmaları ve bazı bitkisel ekstraktların laboratuvar ve doğa koşullarında zararlının değişik dönemlerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bazı bitkisel ekstraktlar, Neemac, Neem-Azal T/S ve abamectin' in laboratuvar koşullarında yaprak galerisineği' nin larva, pupa ve erginine olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçta, M. azedarach 'in %55,0, M. officinalis 'in % 29,73, M piperita 'nın %45,71, O. onites 'in % 50,52, Neemac'ın %59,64 ve Abemectinin % 88,04 oranında L huidobrensis' in larvalarına etkili olduğu, ayrıca M azedarach, Neemac ve Abemectin uygulanan larvaların hiçbirinin pupa olamadığı, diğer ekstraktlarla muamele görmüş larvalardan ise pupa olma oranının çok düşük olduğu saptanmıştır Laboratuvar koşullarında kullanılan ekstraktların zararlının pupasına olan etkisi incelendiğinde M. azedarach' in %61,53, M. officinalis' in % 84,61, M. piperita' nın % 74,35, 0, onites 'in % 71,79, Neemac' in % 23,10 ve Abamectinin % 100 oranında etkili olduğu bulunmuştur. Laboratuvar koşullarında kullanılan ekstraktların ergin zararını engelleme etkisi incelendiğinde ise, M azedarach' in %55,73, M. officinalis' in %66,66, M. piperita' nın %74,61, O. onites' in % 60,00, Neemac' in % 82,24 ve Abamectin'in ise % 100 oranında engellediği saptanmıştır. Seradaki çalışma sonuçlarına göre, zararlının Aydın ilinde 2001 yılında en yüksek populasyon düzeyine Mayıs ayında ulaştığı ve yapılan örneklemeler sonucunda doğrudan canlı larva sayımıyla san yapışkan tuzaklar ile ergin sayımı arasında bir parelelliğin olmadığı saptanmıştır. Örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde iki sene üst üste yapılan değerlendirmeler sonucunda ise M. azedarach 'm % 25,62-29,74, M officinalis 'in %13,28-39,94, M. piperita 'nın 53,72-55,41, O. onites 'in 38,13-44,13, Nemazal T/S'mn % 41,89-49,00 -32- ve Abamectinin ise % 90,92-95,82 oranlan arasında ergin bulaşmasını engellediği tesbit edilmiştir. Investigation on control possibilities of some botanical pesticides against Liriomyza huidobrensis and its population density on cucumber in greenhouse. The aim of this study was to determine the population density of L. huidobrensis, which causes severe damage on cucumber in greenhouse, and efficacy of some botanical pesticides on its different biological stages in laboratory and greenhouse. The effect of some botanical pesticides, Neemac, Neem Azal T/S and abamectin on leafminer larvae, pupae and adults was investigated in laboratory. As a result, the effect of M azedarach, M officinalis, M. piperita, O. onites, Neemac and abamectin on L. huidobrensis larvae was recorded as 55,0 %, 29,73 %, 45,71 %, 50,52 %, 59,64 %, 88,04 % respectively. Also, no larvae, which is sprayed with M azedarach, Neemac and abamectin was able to reach pupae. However, a few larvae sprayed with other extracts reached pupae. The effect of M azedarach, M. officinalis, M. piperita, O. onites, Neemac and abamectin on L. huidobrensis pupae was recorded as 61,53 %, 84,61 %, 74,35 %, 71,79 %, 23,10 %, 100 %, respectively. Under laboratory condities, the effect of some botanical and chemical pesticides on L. huidobrensis adults was recorded as 55,73 % M. azedarach, 66,66 % M. officinalis, 74,61 % M. piperita, 60,00 % O. onites, 82,24 % Neemac and 100 % Abamectin. According to the result of this study in grenhouse conditions, it was determined that leafminer peaked in May 2001in Aydın province and there is no parallesism among larvae counting, adult counting and yellow sticky trap. In cucumber production under greenhouse conditions the repellent effect of M. azedarach, M. officinalis, M. piperita, O. onites, Neemazal T/S and abamectin on L. huidobrensis adults in greenhouse for two year periods was recorded as 25,62- 29,74 %, 13,28-39,94 %, 53,72-55,41 %, 38,13-44,13 %, 41,89-49,00 %, 90,92- 95,82 %, respectively.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=33412680&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/151
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ICINDEKILER.doc27.5 kBMicrosoft WordView/Open
OZ.doc36 kBMicrosoft WordView/Open
TEZ.doc1.16 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.