Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1502
Title: Mahremiyet açısından birey ve devlet ilişkisi
Other Titles: The relation of the individual and state by the privacy aspect
Authors: Genç, Fatma Neval
Artuç, Murat
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Keywords: İnsan Hakları
Mahremiyet
Mahremiyet Hakkı
Özel Hayat
Kişisel Veri
Human Rights
Privacy
Right to Privacy
Private Life
Personal Data
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkiye’de ve dünyada birey mahremiyetinin her yeni teknolojik aşamada biraz daha küçülen bir özel alan haline geldiğini görmekteyiz. Geliştirilme nedenleri ne olursa olsun; uydular, kameralar, ses kayıt cihazları ve bilgisayarlar gittikçe daha hızlı, verimli ve etkili bir duruma gelmektedir. Bireyin mahremiyetinin etrafındaki çember daralmaktadır. Sürekli gözetim altında ve kaydediliyor olmanın ortaya çıkardığı yeni toplumsal düzende, hem kendini ifşa hem de başkalarının özel hayatlarını keşfetme arzusu gittikçe artmaktadır. Bilmediğiniz bir şehirde kaybolup yanlışlıkla valilik binasının önünden 2-3 defa geçerseniz şüpheli durumuna düşebilirsiniz. Hakkınızda bir inceleme başlatılabilir ve ekonomik durum, sağlık, eğitim ve diğer tüm bilgileriniz gözden geçirilebilir. Hatta tutuklanıp niyetiniz hakkında sorgulanabilirsiniz. Çünkü plakanız kameralarca tespit edilmiş ve bir kamu binasının önünden defalarca geçmeniz tehlikeli olabileceğinize işaret etmiştir. İşyerinize kamera konulabilir ya da her gün parmak iziniz alınabilir. Bilgisayarlarınız sayesinde bütün internet trafiğiniz internet servis sağlayıcı tarafından kaydedilirken, girdiğiniz her site de kendi kaydını yapmaktadır. Devletler ve küresel özel kuruluşlar bu bilgileri sürekli toplamakta, biriktirmekte, düzenlemekte ve bu bilgilerden yeni bilgiler üretmektedir. Mahremiyet hakkına yönelen tehditler doğrudan bireyin özgürlüğüne yönelmiş demektir. Bu nedenle mahremiyet ve mahremiyet hakkının birey ve devlet açısından ne anlam ifade ettiğini ortaya koymak önemli olmaktadır.
It can be seen clearly that the privacy of the individual has become a shrinking private sphere by the every new technological step. Regardless of the intent they were developed; satellites, audio recording devices, computers are increasingly becoming faster, more efficient and effective. The circle around the privacy of the individual is getting tighter. In the new social order that was created by being constantly observed and recorded, both self-disclosure and the desire to explore others’ private life are getting more prevalent. You may get lost in a city that you are not acquainted and unintentionally drive by the governor’s building two-three times and become a suspect. There may be inquiry started about you and your economic, health related, educational and every other information may be scrutinized. You may even be arrested and interrogated about your intentions since your license plate was read by the cameras and passing by a public building repeatedly told that you might be dangerous. Cameras may be set up to your work place or your fingerprints may be taken every day. While your complete internet traffic is recorded by your internet service provider, every web site you visited records its own. Governments and global private sector ceaselessly collect, store, reorganize and produce new information from this information. Threats against the right to privacy are directed to the freedom of the individual. Therefore, specifying the significance of privacy and the right to privacy for the individual and state is important.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52730105&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1502
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi86.55 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfYüksek Lisans Tezi149.17 kBAdobe PDFView/Open
10075513.pdfYüksek Lisans Tezi1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.