Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1487
Title: II. Meşrutiyet Dönemi'nde Erzurum'un müslüman milletvekillerinin Meclis'i Mebusan'daki faaliyetleri
Other Titles: Activities of müslim deputies of Erzurum in national assembly of second constitutional monarchy era.
Authors: Can, Ayten
Aydın, Meryem
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Tarih Bilim Dalı
Keywords: Meşruti İdari
Meclis-i Mebusan
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Erzurum
Erzurum Mebusları
Constitutional Administration
Parliament Deputes
The Committee of Union and Progress
Erzurum Deputes Are
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Meşrutiyet Hareketi, Osmanlıdan günümüze yalnızca parlamenter sistemin Anadolu topraklarında doğuşunun göstergesi değil, siyasal, hukuksal ve düşünsel hayatımızın da en önemli kaynaklarından biri olmuştur. 1908’de ikinci defa ilan edilen Meşrutiyet’in ortaya çıkışı, ülke yönetimine getirdiği yenilikleri, yeni oluşturulan kanun tasarıları, bu kanun tasarıları doğrultusunda yapılan uygulamalar, Erzurum İl’inin bu dönem içerisinde bulunduğu siyasi, sosyal, ekonomik ve idari özellikleri, Erzurum’un Müslüman Mebuslarının meclis içerisindeki faaliyetleri, müzakere edilen konular hakkında ki görüş ve uygulamaları, söz aldıkları birleşimlerin açıklamaları ve değerlendirmeleri genel olarak çalışmamızın çerçevesini çizmiştir. Meşrutiyet dönemlerinin genel yapısı ve faaliyetleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi seçimleri ve meclisin genel özellikleri ile beraber yaptıkları faaliyetler, Erzurum’un sosyal, siyasal, idari özellikleri ve Erzurum mebuslarının meclis tutanaklarındaki konuşmaları ve bu konuşmaların değerlendirilmesi çalışmamızın esasını oluşturan üç ana konu olmuştur.
Constitutional monarchy movement is not just birth of parliamentary system in Anatolia, at the same time it is one of the most important sources on our political, jural and intellectual life. Occurance of Constitutional Monarchy that was declared second time in 1908 and novelties which Constitutional Monarchy brought to land management, new draft of law, application that was done according to these drafts, political, social, economic and administrative features of Erzurum, activities of Muslim Deputies of Erzurum, opinions and implementations about topics that were discussed, explanations and evaluations of sessions that deputies made speech usually have set our borders on this study. General structure and activities of Constitutional monarchy period, Second constitutional period elections, parliamentary activities with parliament’s general features, social, political, administrative specialities of Erzurum and Erzurum Deputies’ speechs in parliamentary minutes, assesment of these speeches are three main topics which forms the basis of our study.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53251220&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1487
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10088905.pdfYüksek Lisans Tezi2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.