Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1459
Title: Bozulabilir gıda tedarik zincirlerinde üretim riskleri gözetilerek üretim - dağıtım planlaması: Bir süt işleme tesisinde uygulama
Other Titles: Production - distribution planning in perishable food supply chains considering production risks: An application in a dairy products firm
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Akar, Gülşah Sezen
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Keywords: Gıda Güvenliği
Risk
Planlama
Optimizasyon
Yoğurt
Food Safety
Risk
Planning
Optimization
Yoghurt
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Sağlıklı nesillerin devamlılığı tüketilen gıdaların güvenli ve kaliteli olmasına bağlıdır. Gıda güvenliği, gıdaların kaynağında kontrol ve denetimini gerektirir. İşletmelere düşen görev, var olan gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilerek önlemler alınmasını ve riskin kontrol altında tutulmasını ya da tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu çalışmada, bir süt işleme tesisi için gıda güvenliği riskleri değerlendirilerek üretim ve dağıtım planlaması yapılmıştır. Üretim aşamasında oluşan gıda güvenliği riskleri bulanık yaklaşım ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak değerlendirilmiş, bulunan toplam risk oranı, üretim ve stok maliyetleri ile ilişkilendirilerek üretim ve dağıtım modeline eklenmiştir. Üretim, Stok, Elde Bulundurmama, Dağıtım ve Gıda güvenliği risk maliyetlerinden oluşan toplam maliyet amaç fonksiyonunu minimize edecek model, karışık tam sayılı programlama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
Continuity of healthy generations depends on that consumed food is safe and high quality. Food safety requires control and inspection in the source of the food. The duty of business is to ensure, determine and measure food safety risks, taking precautions by evaluating those risks, and keeping the munder controlor eliminating them completely. In this study, a production and distribution plan has been made for a dairy firm by analyzing its food safety risk. The food safety risks which arise in production step have been analyzed by using fuzzy approach and fuzzy analytic hierarchy process, and the acquisition of overall risk ratio has been added on production and distribution model associating it with the production and stock cost. The model minimizing the total cost objective function which consists of production, stock, stockouts, distribution and food safety risk costs, has been obtained by using mixed integer programming method.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52750770&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1459
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfDoktora Tezi173.09 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfDoktora Tezi378.78 kBAdobe PDFView/Open
10074983.pdfDoktora Tezi3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.