Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1443
Title: Tarım kredi kooperatiflerince kredilendirilen damla sulama sistemlerinde performans değerlendirmesi
Other Titles: Performance evaluation in the drip irrigation system credited by agricultural credit cooperatives
Authors: Karataş, Bekir Sıtkı
Tanrıverdi Yaman, Songül
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Tarım Kredi Kooperatifleri
Damla Sulama Sistemi
Performans Değerlendirmesi
Agricultural Credit Cooperatives
Dripirrigation System
Performance Evaluation
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilendirdiği İzmir Bölge Birliğine bağlı Aydın ilinde yer alan 18 işletmeye ait damla sulama sistemlerinin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bu 18 işletmenin de dahil olduğu, Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi 52 işletmede de damla sulama sistemlerinin sorunları ile ilgili anket çalışmaları yapılmıştır. Performans değerlendirmesinde ASAE EP 458 (Amerika Ziraat Mühendisleri Topluluğu Mühendislik Uygulamaları) raporundaki kriterler kullanılmıştır. Elde edilen bu verilerden damla sulama sistemlerinin istatistiksel eşdağılım (Us), hidrolik eşdağılım (Ush) ve damlatıcı performans değişim (Upf) parametreleri hesaplanarak sistem performansı değerlendirilmiştir. Us değerleri %47-95 arasında yer almış ve damla sulama sistemleri, “iyi”, “orta” ve “yetersiz” olarak kategorize edilmiştir. Ush değerleri %43-95 arasında olup, damla sulama sistemleri hidrolik performans bakımından, “iyi” ve “orta” olarak değerlendirilmiştir. Upf değerleri %51-97 arasında değişmekte olup, damla sulama sistemleri, damlatıcıların tıkanması, su kalitesi ve yapımcı değişim katsayısı açısından, “orta” ve “zayıf” sınıfta yer almıştır. Çalışmada yer alan tüm işletmeler, damla sulama sistemlerinin hidrolik planlaması açısından iyi durumda olmasına rağmen; damlatıcıların tıkanması, rutin bakım ve onarım yapılmaması, kemirgen zararı, test yapılmaması ve su kayıpları gibi nedenlerden dolayı, debi eşdağılımı ve damlatıcı performansı açısından “orta” düzeyde kategori edilmiştir.
In this study, performance of drip irrigation systems of 18 companies credited by Turkey Agricultural Credit Cooperative which depends on the İzmir Region Union located in the province of Aydın was evaluated. In addition, including the 18 companies, surveys in regards to problems of drip irrigation systems in 52 enterprises that are members of Agricultural Credit Cooperatives were made. Criteria of ASAE EP458 (American Society of Agricultural Engineers Engineering Practice) were used in this performance evaluation. The acquired data were used to calculate statistically uniformity (Us), hydraulic uniformity (Ush), and parameters of dripper performance change (Upf) of the drip irrigation system and to evaluate the system performance. Us was place between 47-95% values and drip irrigation systems were categorized as "good", "medium" and "inadequate". Ush values were between 43-95%, and drip irrigation systems in terms of hydraulic performance were evaluated as "good" and "medium". Upf values ranged from 51-97%. Drip irrigation systems were placed in "medium" and "weak" classification in terms of the clogging of drippers, water quality, and coefficient of variation of producer. Although all enterprises involved in the study were in “good” condition in terms of hydraulic planning of drip irrigation systems, they were classified as “moderate” in terms of flow uniformity and dripper performance due to plugging of the drippers, lack of routine maintenance and repair, rodent damage, lack of testing and water losses.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52913010&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1443
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063775.pdfYüksek Lisans Tezi1.66 MBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi59.49 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi60.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.