Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1440
Title: Arazi toplulaştırmasının açık kanal ve yağmurlama sulama sistemlerinin yatırım maliyeti üzerine etkisinin belirlenmesi: Denizli-Tavas-Kızılcabölük örneği
Other Titles: Determining of effect upon investment cost of the open channel and sprinkler irrigation systems of land consolidation: Case study of Deni̇zli̇-Tavas-Kızılcabölük
Authors: Karataş, Bekir Sıtkı
Ormancı, Mehmet
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Arazi Toplulaştırması
Açık Kanal
Basınçlı Sulama
Yatırım Maliyeti
Ekonomik Analizi
Land Consolidation
Open Channel
Pressurized Irrigation
Investment Costs
Economic Analysis
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Denizli-Tavas-Kızılcabölük Mahallesi’nde sulanan tarım alanları araştırma alanı olarak seçilmiş, açık kanal sulama sistemi ve basınçlı sulama sistemlerinin maliyetleri karşılaştırılmıştır. Arazi toplulaştırmasının her iki sistemin maliyetine etkisi araştırılmıştır. Araştırma alanının toplulaştırma öncesi ve sonrası durumuna göre; açık kanal sulama sistemi ile toplu yağmurlama sulama sistemi projesi hazırlanmıştır. 2014 yılı fiyatlarına göre toplulaştırma öncesi ve sonrası durum için sulama sistemi yatırım maliyetleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, tüm sulanan saha geneli için toplulaştırma öncesine göre açık kanal sulama sisteminde; sulama şebekesi yoğunluğunda yaklaşık %18 oranında bir azalma; yol şebekesi yoğunluğunda ise %72 oranında bir artış olduğu belirlenmiştir. Yağmurlama sulama sisteminde şebeke yoğunluğunda yaklaşık %1 oranında azalma; yol şebekesi yoğunluğunda ise %33.7 oranında artış olduğu hesaplanmıştır. Toplulaştırma sonrası durum için hazırlanan açık kanal ve toplu yağmurlama sulama sisteminde, toplulaştırma öncesi duruma göre ortalama birim yatırım maliyeti sırasıyla yaklaşık %14 ve %3.3 oranında daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, arazi toplulaştırma projelerinin açık kanal ve toplu yağmurlama sulama projeleri üzerine etkisi olumlu yönde olmuş, özellikle sistem maliyeti azalmıştır.
In this study, irrigated agricultural areas in Denizli-Tavas-Kızılcabölük neighborhood were chosen as the research area; the costs of open channel irrigation system and pressurized irrigation system were compared. The effect of the cost of both systems of land consolidation was investigated. According to the situation of before and after the consolidation, the projects of collective sprinkler and open channel irrigation system has been prepared. According to the prices of 2014, the investment costs of the irrigation system for the state of before and after the consolidation were compared. In the research, it was determined that according to land consolidation prior for entire irrigated area in the open channel irrigation system; density of irrigation network decreased about 18% and density of the road network increased 72%. In addition, density of irrigation network decreased around 1% and density of the road network increased 33.7% in the sprinkler irrigation system. It was determined that the average unit investment costs of the open channel and collective sprinkler irrigation systems prepared for the after consolidation were lower by 14% and 3.3% respectively according to the situation of before the consolidation. According to these results, the effect of the land consolidation project on open channel and collective sprinkler irrigation projects was positive, especially system cost reduced.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52910888&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1440
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10065010.pdfYüksek Lisans Tezi2.13 MBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi71.47 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi70.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.