Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1432
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKır, Erkin
dc.contributor.authorGenç Özgören, Pınar
dc.date.accessioned2016-01-26T13:01:17Z
dc.date.available2016-01-26T13:01:17Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32901602&idt=1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/1432
dc.description.abstractAmaç: Zaraccom F160 ve Sensar AR40e GİL implantasyonu yapılan hastaları görsel sonuçları ve AKK gelişimi açısından karşılaştırmak. Yöntem: Önceden cerrahi geçirmemiş ve oküler hastalık öyküsü olmayan ve senil kataraktı olan 66 hastanın fakoemulsifikasyon sonrası Zaraccom F160 implantasyonu yapılmış olan 40 gözü ile Sensar AR40e implantasyonu yapılmış olan 40 gözü karşılaştırıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif 1. ay ve 1.yıl sonunda tashihli görme keskinlikleri, GİB ölçümleri, biyomikroskop ile ön segment ve fundus muayeneleri yapıldı. Postoperatif 1. yıl muayenesinde maksimum dilatasyon yapıldıktan 30 dakika sonra retroilluminasyonda arka kapsülün standart fotoğrafları alındı ve arka kapsül kesafetleri EPCO 2000 ile skorlandı. Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş, cinsiyet ve takip süresi bakımından farklılık saptanmadı (p>0.05). Zaraccom grubunda postoperatif 1 ay sonra Snellen eşeline göre ortalama tashihli görme keskinliği 0.805±0.177 ve Sensar grubunda 0.850±0.212 olarak bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı(p=0.312). Postoperatif 1. yıl kontrolünde Zaraccom grubunda ortalama tashihli görme keskinliği 0.780±0.204 ve Sensar grubunda 0.825±0.224 olarak bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.770). Postoperatif 1. yıl kontrolünde ortalama EPCO skoru optik zonda Zaraccom grubunda 0.0714±0.0179 ve Sensar grubunda 0.1072±0.1818'di ve aradaki fark anlamlı değildi(p=0.380). Tüm optik ortalama EPCO skoru Zaraccom grubunda 0.3796±0.6505 ve Sensar grubunda 0.4218±0.6392 olarak bulundu ancak aradaki fark anlamlı değildi (p=0.770). Sonuç: Türkiye'de üretilen ilk GİL olan Zaraccom F160 ile AKK'nin yeni nesil GİL'lerine benzer düzeyde olduğu ve güvenli bir kullanıma sahip olduğu görülmüştür. Ancak daha kesin sonuçlar için daha uzun süreli takiplerin değerlendirilmesi yararlı olabilir. pılan hastaları görsel sonuçları ve AKK gelişimi açısından karşılaştırmak. Yöntem: Önceden cerrahi geçirmemiş ve oküler hastalık öyküsü olmayan ve senil kataraktı olan 66 hastanın fakoemulsifikasyon sonrası Zaraccom F160 implantasyonu yapılmış olan 40 gözü ile Sensar AR40e implantasyonu yapılmış olan 40 gözü karşılaştırıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif 1. ay ve 1.yıl sonunda tashihli görme keskinlikleri, GİB ölçümleri, biyomikroskop ile ön segment ve fundus muayeneleri yapıldı. Postoperatif 1. yıl muayenesinde maksimum dilatasyon yapıldıktan 30 dakika sonra retroilluminasyonda arka kapsülün standart fotoğrafları alındı ve arka kapsül kesafetleri EPCO 2000 ile skorlandı. Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş, cinsiyet ve takip süresi bakımından farklılık saptanmadı (p>0.05). Zaraccom grubunda postoperatif 1 ay sonra Snellen eşeline göre ortalama tashihli görme keskinliği 0.805±0.177 ve Sensar grubunda 0.850±0.212 olarak bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı(p=0.312). Postoperatif 1. yıl kontrolünde Zaraccom grubunda ortalama tashihli görme keskinliği 0.780±0.204 ve Sensar grubunda 0.825±0.224 olarak bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.770). Postoperatif 1. yıl kontrolünde ortalama EPCO skoru optik zonda Zaraccom grubunda 0.0714±0.0179 ve Sensar grubunda 0.1072±0.1818'di ve aradaki fark anlamlı değildi(p=0.380). Tüm optik ortalama EPCO skoru Zaraccom grubunda 0.3796±0.6505 ve Sensar grubunda 0.4218±0.6392 olarak bulundu ancak aradaki fark anlamlı değildi (p=0.770). Sonuç: Türkiye'de üretilen ilk GİL olan Zaraccom F160 ile AKK'nin yeni nesil GİL'lerine benzer düzeyde olduğu ve güvenli bir kullanıma sahip olduğu görülmüştür. Ancak daha kesin sonuçlar için daha uzun süreli takiplerin değerlendirilmesi yararlı olabilir.tr_TR
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to compare the visual outcomes and quantitative analysis of posterior capsule opacification between Zaraccom F260 and Sensar AR40e intraocular lenses. Methods: 80 eyes of 66 patients who underwent cataract surgery because of senile cataract with no complication were enrolled in this study. 40 eyes of 32 patients received Zaraccom; 40 eyes of 34 patients received Sensar AR40e intraocular lens. Patient were examined preoperative and postoperative first month and first year. During each examination best corrected visual acuity were examined. At postperative first year examination posterior capsule photos were taken and imported into the EPCO 2000 program for analysis. Results: There isn't any statistical difference between groups for mean age, sex, follow-up time and visual acuities at postoperative first month and first year follow-ups (p>0.05). The mean EPCO scores were 0.0714±0.0179 and 0.1072±0.1818 in the Zaraccom group and Sensar group in the central 3 mm zone, respectively. The difference between the groups was not significant (p=0.380) The mean EPCO scores were 0.3796±0.6505 and 0.4218±0.6392 in the Zaraccom group and Sensar group for entire optic zone, respectively. The difference between the groups was not significant (p=0.770). Conclusion: As the first IOL produced in Turkey, Zaraccom is as safe as Sensar IOL in terms of posterior capsule opacification. Further studies are needed for long term period.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöz Hastalıklarıtr_TR
dc.subjectEye Diseasestr_TR
dc.titleZaraccom F260 ve Sensar AR40e göz içi lenslerinin görsel sonuçlarının ve arka kapsül kesafeti oranlarının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeCompare the quantitative of visual outcomes and posterior capsule opacification between Zaraccom F260 and Sensar AR40e intraocular lensestr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pinar_Genc Ozgoren_ozet_en.pdf13.13 kBAdobe PDFView/Open
Pinar_Genc Ozgoren_ozet_tr.pdf23.24 kBAdobe PDFView/Open
Pinar_Genc Ozgoren_tez.pdf347.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.