Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/141
Title: Şeker mısırda erkenciliği sağlayacak mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: The Research to determine of mechanization possibilities on sweet corn (zea mays saccharata sturt.) for earliness
Authors: Doğan, Tuna
Şimşek, M. Koray
Keywords: Şeker Mısır
Şaşırtma
Verim
Enerji
Maliyet
Sweet Corn
Transplant
Yield
Energy
Cost
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Büyük Menderes Ovası koşullarında, merit adlı şeker mısır çeşidi ile, şeker mısırda erkenciliği sağlayacak mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamak olarak yürütülmüştür. Araştırmada, ekilen tohumların filizlenme yüzdesi, fide ölçüleri, tepe püskülü çıkarma gün sayısı, koçan püskülü çıkarma gün sayısı, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, yatma yüzdesi, hasattaki bitki sayısı, kurtlu koçan yüzdesi, koçan çapı, koçan uzunluğu, koçan dane sıra sayısı, koçan ağırlığı, bitkideki koçan sayısı, hasatta parseldeki bitki sayısı, hasatta parseldeki koçan sayısı, dekara koçan verimi, kullanılan alet makinaların işgücü gereksinimi ve iş basanları, toplam makina enerjisi, yakıt enerjisi, insan enerjisi, toplam enerji gereksinimi ve masraf etüdü yapılmıştır. Deneme kurulduktan 85.0 gün sonra büyük viyol yönteminde, 87.3 gün sonra küçük viyol yönteminde, 90.3 gün sonra normal ekim yönteminde olgunlaşma sağlanmıştır. Yöntemlerin toplam kullanım masrafları gözönüne alındığında ekim yöntemi, büyük viyol yöntemine göre 321,117,000 TL/ha ve küçük viyol yöntemine göre 123,211,000 TL/ha daha avantajlıdır. Her nekadar küçük viyol ve özellikle de büyük viyol yöntemi toplam kullanım masrafları açısından pahalı gözükse de ekonomik analiz sonucu durumun tersine döndüğü görülmektedir. Büyük viyol yönteminde elde edilen brüt marj küçük viyol yöntemine göre % 9.5, ekim yöntemine göre % 16 daha avantajlıdır. This study was carried on Randomized Complete Block Design with three replications to determine better mechanization facilities that provide earliness in sweet corn under the Büyük Menderes Valley's conditions. Measurements taken were germination percentage, seedling height, days to tasseling, days to silking, fist ear height, plant height, lodging percentage, number of plants at harvest, lorn damage on ears, ear radius, ear length, number of grain rows on ear, kernel weight, number of kernels per plant, number of plants at harvest, number of ears at harvest, kernel yield, labor requirements and working success of machinery, total machinery energy, energy of fuel, energy of labor, total energy requirement and cost. Maturation was reached after 85.0, 87.3, and 90.3 days from planting by big size multi-celled tray, small size multi-celled tray, and traditional planting methodology respectively. Comparation of total energy usages of three methods showed that traditional planting method had 321,111,000 TL/ha and 123.211.000 TL/ha lees cost big size multi-celled tray and than small size multi-celled tray respectively Despite big size multi-celled tray method and especialy small size multi- celled tray method seem more expensive, economic analysis results proved in reserve. Gross protitability in big size multi-celled tray method has been % 9.5 more advantageous than small size multi-celled tray method and % 16 more advantageous than traditional planting method respectively.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916157&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/141
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KORAY_SIMSEK.DOC31.87 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.