Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1382
Title: Kerevit vebasının ileri tanı yöntemleri ile araştırılması
Other Titles: Investigation of crayfish plague by advanced diagnosistic techniques
Authors: Kaya, Osman
Avsever, Lütfi
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Aphanomyces Astaci
İzolasyon
İdentifikasyon
PZR
İsolation
PCR
Identification
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kerevit Vebasının İleri Tanı Yöntemleri ile Araştırılması. Bu çalışmada, A. astaci'nin varlığının araştırılması amacıyla İznik ve Eğirdir göllerinden her ay 30 ar olmak üzere Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, İznik gölünden 180, Eğirdir gölünden 180 kerevit rasgele örnekleme yöntemi ile alındı.Araştırmada kullanılan 360 canlı kerevit numunesinden 56 adet A. astaci şüpheli mantar izole edildi. İznik gölünden 180 adet örneğin 30 (%16.6)'undan, Eğirdir gölünden ise 180 adet örneğin 26 (% 14.4)'sından olmak üzere kullanılan 360 canlı kerevit örneğinin 56'sından A. astaci şüpheli mantar izole edildi. Şüpheli izolatların konvensiyonel ve moleküler yöntemlerle incelemesinde mantar izolatlarının A. astaci olmadığı anlaşıldı.
Investigation of Crayfish Plague by Advanced Diagnostic Techniques. At this work, for investigation of the existence of Aphanomyces astaci, at July, August, September, October, November, December in 2007, 180 crayfish from İznik and 180 crayfish from Eğirdir lakes, a total of 360 crayfish was collected by random sampling. 56 A.astaci suspected fungal isolates were obtained from 360 live crayfish samples used in this work. 30 of the 180 samples from the Iznik Lake (%16.6) and 26 of the 180 from the Eğridir lake (% 14.4) were suspected A.astaci fungal isolates. With the conventional and molecular examinations of the suspected isolates, these fungal isolates were found not to be A.astaci.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32902203&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1382
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEREVİT VEBASININ İLERİ TANI YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.