Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/138
Title: ISO 9000 kalite güvence sistemi kurulum sürecinin tarıma dayalı imalat sanayindeki bir firmaya uygulanması
Other Titles: Application of ISO 9000 quality assurance system to a firm of agriculturel manufacture industry
Authors: Coşkun, M. Bülent
Kılıçkan, Ahmet
TR16676
Keywords: Kalite
ISO 9000
Kalite Sistemleri
Quality
Tarım makinaları
Systems of Quality
Agriculturel Machinery
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'deki Tarım Makinaları ve Tarıma Dayalı İmalat Sanayinin ülke içindeki müşteri isteklerine cevap verebilmesi, özellikle Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası pazarlardaki rekabet piyasasına ayak uydurabilmesi için bir yönetim şekli olan Toplam Kalite Yönetimine geçişte bir araç olan ISO 9000 standartlarının uygulama sürecinin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu nedenle, Tarım makinaları ve Tarıma Dayalı imalat Sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için ISO 9000 standarttan esas alınarak, belgelendirme öncesi, belgelendirme aşaması ve belgelendirme sonrasından oluşan kalite güvence sistemi kurulum süreçleri açıklanmaya çalışılmıştır. Pilot olarak belirlenen bir firmaya ilişkin olarak yürütülen kalite güvence sistemi kurulum çalışmalarından örnekler verilmiştir. In this study, it's aimed to prove process of the applications of ISO 9000 standarts to pass by Total Quality Management one of the managements system. It ensures to meet the requirements of buyers in country and to compete in international markets expecially European Union of Agriculture Machinery and Based On Agriculture Machinery Manifactures in Turkey. For this contex, for the firms activing in Agriculture Machinery and Based On Agriculture Machinery Manifactures sector, by taking the ISO 9000 standarts as basis, before the certification, in the prosses of certification and after the certification, the application of quality assurance system processes tried to be explaind. In a project, by taking a firm as a pilot works of quality assurance system processes in this firm were presented as example.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32892354&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/138
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EK-1.doc143.5 kBMicrosoft WordView/Open
EK-2.doc376 kBMicrosoft WordView/Open
EK-3.doc19 kBMicrosoft WordView/Open
EK-4.doc188 kBMicrosoft WordView/Open
Tez ARAŞTIRMA BULGULARI.doc9.51 kBMicrosoft WordView/Open
Tez GİRİŞ.doc97.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEZ KAPAKdüzeltilen.doc24 kBMicrosoft WordView/Open
Tez KAYNAKLAR.doc54 kBMicrosoft WordView/Open
Tez MATERYAL.doc754.94 kBMicrosoft WordView/Open
Tez ÖNCEKİ ÇALIŞ.doc15.54 kBMicrosoft WordView/Open
Tez ÖZET.doc49 kBMicrosoft WordView/Open
Tez SONUÇ.doc5.69 kBMicrosoft WordView/Open
TezÖZ.doc31 kBMicrosoft WordView/Open
TEZÖZGEÇMİŞdüz.doc19 kBMicrosoft WordView/Open
TEZTEŞEKKÜRdüz.doc19 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.