Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1379
Title: 17. ve 18. yüzyıllarda Ayasuluğ
Other Titles: Ayasuluğ in 17th and 18th century
Authors: Demir, Tanju
Tütüncü, Tangül
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Ayasuluğ
Aydın Eyaleti
İsa Bey Vakfı
Yahşi Bey Vakfı
Efes
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İlkçağın önemli ticaret kentlerinden biri olan Efes, Aydınoğulları Beyliği'nin hâkimiyetinde Ayasuluğ adını almış ve ticari önemini korumaya devam etmiştir. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra ise bu özelliğini kaybetmiş, giderek eski canlılığını kaybederek sıradan bir yerleşim yeri durumuna gelmiş, 17. ve 18. yüzyılın siyasi ve toplumsal karmaşası içerisinde gelişme gösterememiştir. İdari ve mali olarak Kaptan Paşa Eyaleti, Sığla Sancağı ve Aydın Muhassıllığının yetki alanında bulunmuş, bu bağlamda Ayasuluğ'un yaşamını takip etmek güçleşmiştir. 19. yüzyılda ise İzmir-Aydın demiryolunun yapılması Ayasuluğ'u tekrar gündeme getirecek bir gelişme olmuştur.
Ephesus, where is one of the most important trade center of the Antiquity, was called Ayasulug under the control of Aydinogulları sovereignty and continued to preserve its commercial importance. After Ottoman control, Ayasulug became an ordinary settlement, because of losing its effects in commercial world. It was not able to develop among the social and political confusion of 17th and 18th centuries. It was officially and financially within Kaptan Pasha State, Sigla Sanjak, Aydin province, in this context it became difficult to follow the life of Ayasulug. In 19th century Izmir-Aydin railway became a development to bring forward Ayasulug.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53750878&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1379
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
450990.pdfYüksek Lisans Tezi1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.