Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/137
Title: Farklı pamuk (Gossypium hirsutum L. ) çeşitlerinde gün-derece değerleri ile meyve dallarının verim, verim unsurları ve lif kalite özelliklerine etkisinin saptanması
Other Titles: Determining the effects of day degree units and fruiting branches on yield, yield component and fiber quality characteristics on various cotton varieties
Authors: Kaynak, Mustafa Ali
Özkan, İsa
Keywords: Pamuk
Meyve Dalları
Verim ve Kalite Özellikleri
Cotton
Growing Degree-Days
Gün-Derece Birikimi
Büyüme
Fruiting Branch
Yield and Quality Characteristics
Issue Date: 1-Jan-2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı; pamukta {Gossypium hirsutum L.) Büyüme Gün- Derece değerleri ile meyve dallarının verim, verim unsurları ve lif kalite özelliklerine etkisinin saptanmasıdır. Araştırmada materyal olarak, Gossypium hirsutum L. türüne ait Nazilli 84 (bölge standart çeşidi), Deve Tüyü (kahverengi lifli), Siokra 107 B (okra yapraklı) çeşitleri ile G hirsutum ile G. barbadense melezi olan Acalpi 1952 çeşidi kullanılmıştır. Deneme, 1997, 1998 ve 1999 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında, tesadüf blokları deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm, sıra uzunluğu 12 m olan 4 sıralı parsellerde yürütülmüştür. Pamuk bitkisinin; Çimlenme - İGY dönemini 6.5 ile 11.6 gün ve 35 ile 66 BGD birikiminde, İGY - Taraklanma dönemini 25 ile 30 gün ve 232 ile 270 BGD birikiminde, Taraklanma - Çiçeklenme dönemini 17 ile 21 gün ve 220 ile 272 BGD birikiminde, Çiçeklenme - Koza Açma dönemini ise 58 ile 64 gün ve 708 ile 847 BGD birikiminde aştığı saptanmıştır. Bu çalışmada, vejetasyon süresi boyunca 117.58 ile 120.5 gün ve 1310.26 ile 1386.18 BGD toplam sıcaklık değeri elde edilmiştir. Çalışmada; meyve dallarındaki kütlü verimi, koza ağırlığı, koza kütlü ağırlığı, 100 tohum ağırlığı, lif uzunluğu ve lif mukavemeti özelliklerinin 7. meyve dalına kadar üstün olduğu; çenet sayısının, çırçır randımanının ve lif inceliğinin 6. ile 10. meyve dallarında üstün olduğu belirlenmiştir. The main objective of this study was to determine the effects of Day Degree units and fruiting branches on yield, yield component and fiber quality characteristics on varius cotton varieties such as Nazilli 84 (national standard variety), Deve Tüyü (brown fiber), Siokra 107B (okra leaf) varieties including Gossypium. hirsutum L. and Acalpi 1952 {Gossypium. hirsutum L. x Gossypium barbadense L.). This study was carried out at Adnan Menderes University, College of Agriculture research field in three consequative years (1997, 1998 and 1999). Field trials were conducted in Randomised Complete Block Design with three replications. Each plot was comprised of 4 rowseach 12 m long and 70 cm apart from each other and plants were seperated 20 cm from each other on a row. Our results show that cotton plants require 6.5 or 11.6 days and 35 or 66 Growing Degree Days from emergence to first true leaf growth period, 25 or 30 days and 232 or 270 Growing Degree Days from first true leaf to first square growth period, 17 or 21 days and 220 or 272 Growing Degree Days from first square to opening of the flower growth period, 58 or 64 days and 708 or 847 Growing Degree Days from opening of the flower to boll opening growth period. Above figures show respective minimum averages and maximum averages, respectively. In this study, 117.58 or 120.5 days and 1310.26 or 1386.18 Growing Degree Days were obtain at whole vegetation period. The results presented here indicated that on each fruiting branch from first to seventh; seed cotton yield, boll weight, seed cotton weight Per boll, 100 seed weight, fiber length and fiber strength were generally higher than those on the other fruiting branchs. On the other hand, number of carpel, ginning turnout and fiber fineness on fruiting branch between 6. and 10. had significantly higher values than those other fruiting branches.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898758&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/137
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZcd.DOC1.27 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.