Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1353
Title: Ratlarda Daidzein'in testis histolojisine etkisi
Other Titles: Daidzein in rats effect of the testicular histology
Authors: Sandıkçı, Mustafa
Çetinkaya, Ayşe
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Daidzein
Spermatogonial Kök Hücre
Testis
Rat30
Spermatogonial Stem Cell
Testes
Rat
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada oral olarak 20 gün süreyle daidzein verilen ratların testislerinde meydana gelen histolojik ve histometrik farklılıkların incelenmesi amaçlandı. Materyal olarak 30 adet 3 aylık erkek Spraue-Dawley rat kullanıldı. Hayvanlar her grupta 10 rat olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Hayvanlardan 10 tanesine 20 mg/kg, diğer 10 tanesine de 100 mg/kg günlük dozlarda daidzein gavaj yoluyla uygulandı. Diğer 10 hayvan ise kontrol grubu olarak kullanıldı. Sunulan çalışmada daidzein yedirilen hayvanların seminifer tubullerde büzüşme olduğu, tubulus lümenlerinin ise kontrollere göre daha geniş olduğu, semifer tubul kesitlerinde yaygın olarak irili ufaklı vakuollerin oluştuğu, hücre dökülmesinin gerçekleştiği ve seminifer tubullerde bulunan germ hücrelerinin yoğunluğunun kontrol grubuna göre azaldığı görüldü. Ayrıca daidzein uygulanan gruplarda tubulus çapı ve epitelyum yüksekliklerinin kontrollere göre azaldığı dikkati çekti. Yapılan immunohistokimyasal demonstrasyonlar sonucunda daidzein verilen gruplarda kontrollere göre spermatogonial kök hücrelerin daha yoğun olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar, diyet ile alınan fitoöstrojenlerin erkeklerde fertiliteyi olumsuz etkileyebileceğini akla getirmektedir.
In this study, we aimed to examine the histological and histometrical changes in the testes of rats produced by orally administration of daidzein for 20 days. A total of 30 male Sprague-Dawley rats in 90 days of age were used. Rats were randomly divided in three groups of 10. One group was administered with 20 mg/kg and the other group was administered with 100 mg/kg daidzein daily with gavage. Other 10 rats were used as control group. In this study, we observed that, the testes of the daidzein administered rats represented seminiferous tubules contraction, enlargement of tubular lumens, diffuse vacuolization in sections of seminiferous tubules, cell loss occurred and the reduction of the germ cells frequency in the seminiferous tubules compared with the control rats. Also, tubular diameter and the epithelial height decreased in daidzein administered rats? compared with the controls. Immunuhistochemical analyzes revealed that, the spermatogonial stem cells were found to more intense in daidzein administered rats when compared to control. These results suggested that, dietary phytoestrogens may negatif affect on male fertility.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=24758167&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1353
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294253.pdfYüksek Lisans Tezi1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.