Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1342
Title: Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin olay etüdü yöntemiyle ölçülmesi
Other Titles: Dividend distribution of public firms and the effects of dividend distribution announcement on firms'return: an application on IMKB firms
Authors: Kaderli, Yusuf
Başkaya, Hatice
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Etkin Piyasalar Hipotezi
Olay Etüdü
Kar Payı
Kar Payı Dağıtımı
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Firmaların kâr payı ödemeleri, firma değerimi etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü, yatırımcılar istikrarlı kâr payı ödeyen firmaların hisse senetlerine değer verirler. Bu nedenle, bir firmanın kâr payı dağıtacağını açıklaması, yatırımcıların o firmanın hisse senedini talep edeceği, yani o hisse senedinin fiyatının artacağı anlamına gelebilir. Öte yandan, etkin piyasalar hipotezi , `yarı güçlü formda etkin 'bir piyasada kamuya açık firmalara ait bilgilerin yardımıyla fazla(anormal)bir getiri oranı elde edileceğini, yani kâr payı ödemesi gibi önemli bir duyurunun dahi firmanın hisse senetlerinin değeri üzerinde bir etki yaratmayacağını savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, firmaların dağıtacağı kâr paylarına ilişkin duyurularının, ilgili firmanın getiri oranları üzerinde nasıl bir etki yaratacağının olay etüdü yöntemiyle ortaya konulmasıdır. Uygulama, son beş yılda istikrarlı kâr payı dağıtan şirketlerin verileri kullanılarak yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, kâr payı duyurularının ilgili firmaların hisse senedi fiyatlarını etkilediği tespit edilmiştir.
Firms' dividend payment are one of the important factors defining the firms's values.Because,investors appreciate the firms'stocks that make regular and table dividend payments.Therefore,a firm's announcements od dividend distribution means demand from investors on such stocks and inturn on increased price of those stocks.On the other hand, Efficient Market Hypothesisi argues in the ` semi ' strong form efficieny' private information about firms would create abnormal returns in the markets,meaning an important announcements on dividend paymetns would create abnormal returns on firm's stock prices. The purpose of the Study is how the announcement of firms dividend payments would effect stock rates of returns of those firms by event tudy method.This method has been applied on some firms that have paid dividend stably for five years. The result of Application, it has been determined dividend announcement efficting those firm's prices.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32894628&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1342
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
441185 Özet İngilizce.pdf218.7 kBAdobe PDFView/Open
441185 Özet Türkçe.pdf266.64 kBAdobe PDFView/Open
441185 tez.pdf29.76 MBAdobe PDFView/Open
441185 Ekler.rar571.09 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.