Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1319
Title: Madran Dağı (Aydın)'nın herpetofaunası
Other Titles: The herpetofauna of Mount Madran (Aydin)
Authors: Üzüm, Nazan
Özcan, Serdar
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Zooloji) Anabilim Dalı
Keywords: Madran Dağı
Herpetofauna
Ekoloji
Amfibi
Sürüngen
Ekoloji
Ecology
Kurbağalar
Frogs
Sürüngenler
Reptiles
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Madran Dağı, Aydın il sınırları içerisinde yer alan, üzerinde birçok ekosisteme ev sahipliği yapan bir dağdır. Bu çalışma ile Madran Dağı'na ait amfibi ve sürüngen türleri belirlenmeye çalışılmıştır. Eylül 2011 ve Nisan-Mayıs 2012 aylarında yapılan arazi çalışmaları ile araziden toplanan örneklerin pul-plak, renk-desen, vücut ölçüm ve oranları gibi morfolojik karakterleri incelenmiştir. Ayrıca araştırma bölgesinde tespit edilen türlerin biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında da bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda 3 amfibi ve 20 sürüngen türü olmak üzere toplam 23 tür tespit edilmiş olup, bulunan türlerin Türkiye Herpetofaunasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Mount Madran is located within Aydın Province and contains lots of types of ecosystems. With this study, amphibian and reptile species of Madran was tried to determine. Specimens which were collected on September 2011 and April-May 2012 were investigated in terms of some morphological characteristics like number of scales and plates, color and pattern characteristics, and body measurements and ratio. Information about ecological and biological characteristics of determined species from study area were also given. In this study, totally 23 species with 3 amphibian and 20 reptiles were determined and were expected to contribute Turkish Herpetofauna.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32889787&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1319
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf39.9 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf78.44 kBAdobe PDFView/Open
serdar özcan yük lis 028.pdf7.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.