Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKırkan, Şükrü-
dc.contributor.authorÖzavcı, Volkan-
dc.date.accessioned2016-01-22T10:42:38Z-
dc.date.available2016-01-22T10:42:38Z-
dc.date.issued2012-01-01-
dc.date.submitted2012-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49786750&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/1292-
dc.description.abstractHer yıl dünya çapında milyonlarca insanın hayvanlar tarafından ısırıldığı rapor edilmektedir. Isırıkların %90'ı köpekler tarafından meydana getirilir ve bu ısırık yaralarının büyük çoğunluğuna tıbbi müdahale yapılmamaktadır. Capnocytophaga cinsi içerisinde bulunan Capnocytophaga canimorsus ve Capnocytophaga cynodegmi türleri, köpeklerin ağız boşluğunda komensal olarak yaşayan mikroorganizmalardır ve bazen insanlarda ölümcül sistemik infeksiyonlara neden olabilmektedir. Bu tez çalışması ile köpeklerde oral florada görülen ve klinik tanısı rutin olarak konulamayan Capnocytophaga infeksiyonlarının tanıları CaL2, AS1, CaR ve CyR geni nükleotid sekansları kullanılarak yapılmıştır. Araştırmamızda Muğla ili ve çevresinde bulunan, diş taşı olan sahipli köpeklerden toplanan 200 adet oral svap örneği incelenmiş ve yapılan birinci PCR sonucunda 200 adet örneğin 11 (% 5.5)'inde CaL2 ve AS1 gen taşıyıcılığı saptanmıştır. İncelenen toplam 11 adet Capnocytophaga spp. pozitif örneğin 2 (% 18.2)'sinin sadece CaR geni açısından pozitif olduğu, 9 (% 81.8)'unun ise hem CaR, hem de CyR geni açısından pozitif olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, sadece CyR geni açısından pozitif olan örneğe ise rastlanmamıştır. Sadece CaR geni saptanan örnekler Capnocytophaga canimorsus pozitif, hem CaR, hem de CyR geni saptanan örnekler ise Capnocytophaga canimorsus ve Capnocytophaga cynodegmi pozitif olarak değerlendirilmiştir. Capnocytophaga canimorsus ve Capnocytophaga cynodegmi pozitif örneklerin 2 (% 22.2) adedi erkek hayvanlardan, 7 (% 78.2) adedi ise dişi hayvanlardan saptanmıştır. Sadece Capnocytophaga canimorsus pozitif olan 2 adet örneğin tamamı ise (% 100) dişi hayvanlardan saptanmıştır. Elde edilen pozitiflik oranlarının yaşa göre dağılımı incelendiğinde Capnocytophaga spp. pozitif olarak saptanan 11 örneğin 10 (% 90.9) adedinin 0-5 yaş grubu hayvanlardan, 1 (% 9.1) adedinin ise 6 yaşlı bir hayvandan saptandığı belirlenmiştir. Capnocytophaga canimorsus ve Capnocytophaga cynodegmi pozitif örneklerin 8 (% 88.8) adedi 0-5 yaş grubu hayvanlardan, 1 (% 11.2) adedi ise 6 yaşlı bir hayvandan saptandığı belirlenmiştir. Sadece Capnocytophaga canimorsus pozitif olan 2 adet örneğin tamamı ise 0-5 yaş grubu hayvanlardan saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractEvery year, it is reported that millions of people are bitten by animals worldwide. 90 % of the bites are caused by dogs and there is no any special medical care for these bite wounds. Capnocytophaga canimorsus and Capnocytophaga cynodegmi species are microorganisms found in Capnocytophaga genus and grow commensally in oral flora of dogs. Capnocytophaga canimorsus may also cause mortal systemic infections in human By this thesis work, the diagnosis of Capnocytophaga infections which could not made as routinely, was done by using CaL2, AS, CaR and CyR gene sequences. In our study, 200 oral swap samples which were taken from owned dogs which have dental plaque, were examined and in the end of first PCR, CaL2 and AS1 gene were detected from 11 (5.5 %) samples out of 200 samples. It is found that 2 (18.2 %)of the samples were positive for CaR gene and 9 (81.8 %) of the samples were positive for both CaR and CyR gene out of examined 11 Capnocytophaga spp. positive samples. As a result of this research, there was no any positive sample detected that is only positive for CyR gene. The samples that only CaR positive were evaluated as Capnocytophaga canimorsus positive, the samples that both CaR and CyR positive were evaluated as Capnocytophaga canimorsus and Capnocytophaga cynodegmi positive. 2 (22.2 %) of the Capnocytophaga canimorsus and Capnocytophaga cynodegmi positive samples were detected from male animals, 7 (78.2 %) of them were detected from female animals. The whole 2 (100 %)samples that are only Capnocytophaga canimorsus positive were detected from female animals. In the result of positivity range by age, 10 (90.9 %) of the samples were detected from 0-5 age animals, and 1 (9.1 %) of the samples were detected from 6 aged animal out of 11 Capnocytophaga spp. positive samples. 8 (88.8 %) of the samples were detected from 0-5 age animals, and 1 (11.2 %) of the sample were detected from 6 aged animal out of 9 Capnocytophaga canimorsus and Capnocytophaga cynodegmi positive samples. The whole 2 (100 %) samples that are only Capnocytophaga canimorsus positive were detected from 0-5 age animals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMikrobiyolojitr_TR
dc.subjectMicrobiologytr_TR
dc.subjectCapnocytophagatr_TR
dc.subjectCapnocytophagatr_TR
dc.subjectKöpeklertr_TR
dc.subjectDogstr_TR
dc.subjectPolimeraz Zincirleme Reaksiyonutr_TR
dc.subjectPolymerase Chain Reactiontr_TR
dc.subjectVeteriner Hekimliktr_TR
dc.subjectVeterinary Medicinetr_TR
dc.subjectİdentifikasyontr_TR
dc.subjectIdentificationtr_TR
dc.titleKöpeklerde capnocytophaga canimorsus ve capnocytophaga cynodegmi türlerinin kültür ve moleküler yöntemlerle araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetection of capnocytophaga canimorsus and capnocytophaga cynodegmi in dogs by cultural and molecular methodstr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volkan özavcı_tez.pdfDoktora Tezi2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.