Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1282
Title: Trombositopenili köpeklerde ehrkichia canis ve babesia canis enfeksiyonlarının prevalansı
Other Titles: Prevalence of ehrlichia canis and babesia canis infections in thrombocytopenic dogs
Authors: Ulutaş, Bülent
Tuna, Gülten Emek
TR60196
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Ehrlichia Canis
Babesia Canis
Köpek
Trombositopeni
Thrombocytopenia
Dog
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada trombositopenili köpeklerde E. canis ve B. canis enfeksiyonlarının prevalansı, trombositopeninin derecesi ile bu iki hastalığın prevalansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak trombositopeninin E. canis ve B. canis enfeksiyonlarının tanısındaki rolünün ortaya çıkarılması amaçlandı. . farklı ırk ve cinsiyetteki toplam 224 köpekten kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri trombosit sayılarına göre (Trombosit sayısı 201.000 /µl'den yüksek olanlar, 101.000'200.000 /µl arasında olanlar ve 100.000 /µl'den küçük olanlar olmak üzere) 3 gruba ayrıldı. Kan örneklerine E. canis için İFAT serolojik tanı yöntemi ve B. canis için PCR moleküler tanı yöntemi uygulandı. Köpeklerden elde edilen sonuçlar SPSS paket programında x2 testi kullanılarak istatiksel açıdan değerlendirildi. Toplam 224 hayvanın 81 tanesi (%36,2) E. canis yönünden pozitif, 4 tanesi (%1,8) B. canis yönünden pozitif bulundu. Trombositopenik 143 köpeğin 69 tanesi (%48,3) E. canis yönünde pozitifken nontrombositopenik 81 köpeğin 12 tanesi (%14,8) pozitif olarak bulundu. Trombositopeninin derecesinin artması ile E. canis görülme sıklığı arasında istatistiksel önem bulunurken trombositopeninin derecesi ile B. canis enfeksiyonu arasındaki istatistiksel bir önem bulunamadı. Sonuç olarak, bu çalışmada trombositopeninin derecesinin artması ile E. canis enfeksiyonunun görülme sıklığının arttığı ve trombosit sayısının E. canis enfeksiyon için spesifik bir test olamayacağı, ileri diagnostik testlere geçiş amacıyla bir tarama testi olarak kullanılabileceği ortaya kondu.
Prevalence of Ehrlichia canis and Babesia canis Infections in Thrombocytopenic Dogs In the present study the aim was to investigate the prevalance of Ehrlichia canis and Babesia canis infections in thrombocytopenic dogs, and to determine the relation among those aforementioned diseases, and diagnostic role of thrombocytopenia in the latter infections. Blood samples were collected from 224 dog of different ages and of both sexes. Samples were seperated to three groups according to their thrombocyte counts (thrombocyte counts higher than 201.000µ/L; thrombocyte counts between 101.000'200.000µ/L, thrombocyte counts below 101.000). In blood samples, E. canis was determined using IFAT and B. canis was detected using a molecular diagnostic method, PCR. Data gathered from the dogs were examined using SPSS software program using Chi-Square test Eighty one (36,2%) of 224 dogs were positive to E. canis and 4 (1,8%) were B. canis positive. Sixty nine of 143 trombocytopenic dogs (48,3%) and 12 of 81 non-trombocytopenic dogs (14,8%) were E. canis positive, respectively. A statistically significant difference was found among the degree of thrombocytopenia and E. canis prevalance, however there was insignificant importance between the severity of thrombocytopenia and B canis infection. In conclusion, it was suggested that as the degree of thrombocytopenia elevates the incidence of E. canis infection increases and thrombocyte counts could not be evaluated specifically for E canis infection, therefore could be used for sureveillance test for experiencing forward diagnostic applications. Increase in the degree of thrombocytopenia causes increase the conincide of E. canis infection and determination of the thrombocyte numbers could not be a specific test for the possible diagnosis of E canis infection but could be refered a transision for these tests.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=53746267&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1282
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gülten_emek_tuna_tez_özet_en.pdf.pdf10.38 kBAdobe PDFView/Open
gülten_emek_tuna_tez_özet_tr.pdf.pdf78.72 kBAdobe PDFView/Open
gülten_emek_tuna_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi544.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.