Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/128
Title: Deneysel olarak Yersinia ruckeri ile enfekte edilmiş gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Wabaum, 1792) patolojik bulgular
Other Titles: Pathological findings experimentally infected with Yersinia ruckeri in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wabaum, 1792)
Authors: Birincioğlu, Serap
Avcı, Hamdi
TR42375
Keywords: Yersinia ruckeri
Gökkuşağı alabalığı
Patolojik bulgular
Rainbow trout
Pathological findings
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada 32 adeti deneme grubu, 10 adeti kontrol grubu olmak üzere toplam 42 adet, 85 - 95 ± 10 gr ağırlığında gökkuşağı alabalığı ( Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792 ) kullanıldı. Deneme grubundaki balıklara 3xl06 cfu/ml Yersinia ruckeri içeren 0,1 mi' lik bakteri inokulumu, kontrol grubuna ise aynı dozda serum fizyolojik intraperitoneal olarak verildi. Uygulamadan sonra 4. ve 21. günler arasında ölen ya da öldürülen balıkların sistematik nekropsileri yapılarak makroskobik ve mikroskobik bulguları incelendi. Akut formun şekillendiği balıklarda makroskobik olarak, yüzgeçlerin tabanında, gözlerde, solungaçlarda ve anüsün çevresinde, hava kesesi, pilorik kese, karaciğer bağırsak ve mezenteriyumda hiperemi ve kanama ile karaciğer, dalak ve böbrekte büyüme gözlendi. Mikroskobik incelemede kanamalar dışında, solungaçların sekunder lamellerinde yaygın ödem, epitellerde dökülmeler, kalpte endoteliyal makrofajlarda aktivasyon, böbrekte lenfoid hücrelerde azalma, dalakta fokal nekrozlar belirlendi. Kronik formunda makroskobik olarak, deride depigmentasyon, solungaçlarda solgunluk ve musinöz eksudat, karaciğerde san-griye varan renk değişiklikleri; mikroskobik olarak da solungaçlarda yer yer interlameller epitellerde hiperplazi, karaciğerde yağlanma ve vena centralis'ler çevresinde mononüklear hücre infiltrasyonu ile böbrekte lenfoid hücrelerde artışların meydana geldiği dikkati çekti. Yersinia ruckeri ile yapılan deneysel çalışmaların büyük çoğunluğunun bakteriyolojik incelemelere dayalı olduğu gözlenmiş, bu araştırma ile yurdumuzda ilk kez bu hastalığın patolojik bulguları kapsamlı olarak incelenmiştir. In this study, a total of 42 ( 10 control and 32 experimental) rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792 ) (weight 85 - 95 + 10 g ) were used. Yersinia ruckeri at a concentration of 3x106 cfu/ml ( 0.1ml per fish ) was intraperitoneally injected to experimental group, whlist control group was subjected to the same volume of sterile saline. After injection, between 4 and 21 days, dead or killed fish were necropsied, microscopical and macroscopical findings were investigated. At the macroscopical examination, fish in the acut form of the disease showed hyperemia and haemorrage, at the base of fins, eyes, around the rectum, liver, swim- bladder, pyloric caeca, intestine and mesenterium. Liver, spleen and kidney were enlarged. Microscopically, diffuse oedema and exfoliated epithelial cells as well as haemorrhage were described at the secondary lamellae. Activation of the endothelial macrophages was present in the heart. In addition, a reduction in the numbers of lymphoid cells of kidney and focal necrosis of spleen were observed. In the chronic form, macroscopically, darkening or depigmentation in the skin, paled in the gills, yellow-grayish discolaration in the liver were seen. At the microscopical examination, there was hyperplasia of the interlameller cells in the gills. In liver, fat droplets in the hepatocytes and perivascular mononuclear cells infiltration of the vena centralis were detected. In the number of mononuclear cells in the haemopoietic tissue of the kidney were recognized. It was reported that previous studies were generally based on bacteriological investigation of Yersinia ruckeri. However, in this study was firstly examined with extensive pathological findings in Turkey.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49973674&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/128
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alt kapak.doc20.5 kBMicrosoft WordView/Open
İçindekiler.doc46 kBMicrosoft WordView/Open
Öz abstract.doc27.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEZ (YERSİNİA) RUCKERİ.doc112.95 MBMicrosoft WordView/Open
Üst kapak.doc25.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.