Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1276
Title: Elektronik ticaretin KOBİ`ler açısından uygulanabilirliği: Ankara örneği
Other Titles: Applicability of e-commerce for SME`s: Example of SME's in Ankara
Authors: Erdal, Fuat
Altınok, Ahmet Ramazan
TR214878
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Elektronik Ticaret
KOBİ'ler
Ankara
Küçük ve Orta Boy İşletmeler
E-İş
Sıralı Logit
E-Commerce
Ordered Logit
Turkey
Small and Medium Enterprises
Internet Commerce
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bilgi ve iletişim Teknolojilerinde (BT) son çeyrek asırda ortaya çıkan gelişmelerin üretim araçlarına uygulanması ile üretim süreçlerinde verimlilik ve etkinlik artışı sağlanmıştır. Bu gelişmeler, özellikle pazarlama ve reklam bütçeleri kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için büyük fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca internet üzerinden bütün dünya pazarına hitap edilebilmesi ile KOBİ'lerin daha önce ulaşamayacakları yeni fırsatlar ve imkanlar ortaya çıkmıştır. Ekonominin en dinamik taşıyıcı unsuru olan KOBİ'ler, e-ticaret karşısındaki tutumu, e-ticaret uygulamalarını benimseme düzeyi ile ülke ekonomisinin geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratacak durumdadır. Konu ile ilgili sahadaki gelişmeleri ve gelecek yönelimleri saptamak amacıyla Ankara'da OSTİM ve Sincan Organize sanayi Bölgeşi'nde kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş, konunun derinlemesine analizine olanak vermesi açışından ayrıca mülakat ve odak grup çalışması ile araştırma desteklenmiştir. E-ticaretin KOBİ'lerde uygulanabilirliğini araştıran bu çalışmada, hem 300 firma üzerinde yapılan bir alan çalışması ile, hem de detaylı mülakat ve odak grup çalışmaları ile, e-ticaret konusundaki mevcut durum, yararlarının algılanması, karşılaşılan güçlükler ve beklentiler ortaya konulmuş, elde edilen veriler, korelasyon ve çapraz tablo gibi betimleyici analizlerin yanışıra, şıralı logit ekonometrik modellerle de analiz edilmiştir. Ek olarak, e-ticaret uygulamaşına daha geniş bir perşpektiften bakmak ve burada yapılan analizlerle karşılaştırmak amacıyla, KOSGEB tarafından Ankara'daki tüm imalatçı firmaları kapsayan anketten elde edilen verilerle yapılan bir yatay kesit ile,bilgi teknolojileri, varlıgı ve kullanımının, firmaların verimliligi, büyüklügü ve performansı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analizler, işletmelerin, e-ticaretin, iş hızını arttırması, maliyetleri düşürmesi, rekabet avantajı yaratması, müşteriye kolay ulaşım saglamaşı, pazarı genişletmesi gibi avantajlarının farkında olduklarını ve dışa açık ve ciro, şermaye ve iştihdam bakımından büyük işletmelerin B2B ve B2C ticareti ve bilgi ve iletişim teknolojilerini daha yaygın kullandıklarını göstermiştir. Sonuç olarak; hukuki ve teknik altyapı, ag güvenligi, e-ticaret konuşunda eğitim gidişte gibi sorunların kamu tarafından ortadan kaldırılması ve KOBİ'ye yönelik e ticaret desteklerinin tek bir birim tarafından koordine edilmesi halinde, Türkiye'deki KOBİ'lerin büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğu ve çok kışa bir sürede gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatabileceği değerlendirilmiştir.
A great deal of efficiency and productivity increase has been achieved in the production processes through implementation of new developments in the Information and Communication Technologies (ICT) during the last quarter of the century. These developments have remarkable opportunities for the small and medium size enterprises (SMEs) whose advertising and marketing budgets are relatively limited. Implementation of e-commerce by the SMEs, the most dynamic components of an economy, is expected to have significant impacts on the future of the country A comprehensive survey is carried out with a sample of SMEs in OSTIM and Sincan Industrial Districts in Ankara. The survey is supported by interviews and focused group studies. Using the data collected through the survey of 300 firms as well as the detailed interviews and focused groups, the study finds out the present use of e-commerce in the SMEs, its perceived advantages and potential problems and the future expectations. Ordered logit models are estimated in addition to some descriptice statistics, bivariate correlations and cross-tabulations in order to test some hypotheses stated in the study.Moreover, a cross-sectional analysis is carried out by using the survey results of KOSGEB, which covers all manufacturing firms in Ankara, to see the effects of the use of ICTs on the performance and productivity of the companies. The latter analyses enable to look at the issue in broader view and compare the results with the current study. The results reveal that the firms are aware of the fact that e-commerce would increase the speed of business, lowers the cost, give competitive advantage, enable to reach the customers easily and expand the markets and that B2B and B2C e-commerce and the use of ICTs are more common in relatively bigger (in terms of capital, revenue and employment) and exporting firms. Finally, the SME's have an enormous potential to leapfrog to the international rivals in a very short time, on the condition that; legal, technical infrastructure were developed, network security is guaranteed, an educational support was presented by the government and finally an umbrella organization is established for the overall coordination of the SME's development.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=32905097&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1276
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aramazan_altinok_ozet.pdf38.52 kBAdobe PDFView/Open
aramazan_altinok_summary.pdf19.21 kBAdobe PDFView/Open
aramazan_altinok_tez.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.