Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1266
Title: Ispanak (Spinacia oleracea L.) tohumlarının ekim mekanizasyonunun iyileştirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on improving mechanized planting of spinach (Spinacia oleracea L.) seed
Authors: Doğan, Tuna
Özgüven, Fikret
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Ziraat Fakültesi) Anabilim Dalı
Keywords: Ispanak
Spinacia Oleracea L.
Tohum Kaplama
Fiziko-Mekanik Özellikler
Makinalı Ekim
Verim
Spinach
Pelleted Seed
Planting
Yield Ting
Yield
Physico-Mechanical Properties
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizin sebze üretimi içersinde önemli bir yeri bulunan ıspanak üretimi tamamen kaplanmamıs tohumlarla yapılmaktadır. Ispanak tohumlarının küçük olusu, üzerinde dikenler tasıması nedeniyle birkaç tanesinin bir araya gelerek yumaklar yapması gibi nedenlerle makinalı ekimde büyük sorunlar olusturmaktadır. Serpme ekim yapıldıgında, fazla tohum sarfiyatı nedeniyle maliyet artmaktadır. Ayrıca kültürel islemler ve makinalı hasat için serpme ekim uygun olmamaktadır. Son yıllarda gelismekte olan taze sebze ihracatı göz önüne alındıgında ıspanagın büyük alanlarda tarımının yapılması gündeme gelmektedir. Genelde serpme ekim seklinde yapılan ekiminin mekanizasyonunun iyilestirilmesi gerekmektedir. Bu çalısmada amaçlanan ıspanak tohumlarının kaplanarak makinalı ekime uygun hale getirilmesidir. Bu çalısmada “Matador”, “Hibrit El Paso” ıspanak tohumu çesitleri kullanılmıstır. Tohumlar %20 karısım oranlı ve % 30 karısım oranlı kaplama maddesi ile kaplanmıstır. Çalısmanın yürütüldügü deneme tarlası, tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenmistir. Parsel uzunlugu 25 m, genisligi 2,80 m olacak sekilde, her varyant 4 sıra olarak ekilmistir. ki farklı ekim yöntemi, 3 farklı tohum uygulaması 3 tekerrürlü olarak 18 parsele ekilmistir. Kaplı tohumlar, 70 cm sıra aralıgında 15 cm sıra üzeri mesafede 4 sıralı pnömatik hassas ekim makinası ile 0.350 kg/da ekim normunda ekilmistir. Çıplak tohumlar, mibzerle 70 cm aralıklarla açılmıs 4 adet çizi üzerine el ile bırakılarak 2 kg/da ekim normunda ekilmistir. Traktörün rahat dönebilmesi için tekerrürler arasında da 10 m bosluk bırakılmıstır. statistiksel analiz sonucunda interaksiyonlar önemsiz bulunmus olsa da (bitki kök kuru agırlıgı dısında), elde edilen sonuçlar kaplama uygulamasının tüm özellikler açısından olumlu yönde etkide bulunacagı veya en azından olumsuz etkisinin olmayacagını göstermektedir. Bu da, kaplama uygulamasının ıspanak tarımında uygulanabilecegini ve ekim kolaylıgı saglayacagını ortaya koyması bakımından önemlidir.
Spinach has a big share of vegetable production in Turkey and entire production is done with non-pelleted seeds. Machine planting faces major challenges because seeds are small, they are thorny and sometimes they form clusters by sticking to each other. On the other hand, sprinkled planting increases cost due to higher waste of seeds. Moreover, sprinkled planting is not suitable for cultivation processes and machine harvesting. Rising amount of fresh vegetable exports increases the need to plant spinach in big fields. This requires improvements in mechanization of planting which is currently mostly done with sprinkled planting. The purpose of this study is to make spinach seeds more suitable for machine planting by pelleting them. In this study Matador, hybrid El Paso spinach varieties were used. Seeds were pelleted using materials that have 20% and 30% mixture ratios. Randomized block design was used in the study field. Parcel length was 25 m and width was 2.80 m. Each variant was planted on 4 rows. 2 planting methods and 3 different seeds were used with 3 replications on 18 parcels. Pelleted seeds were planted with 4-row a pneumatic precision planting machine, using 0.350 kg/da sowing norm on rows that were 70 cm apart with 15 cm row spacing. Non-pelleted seeds were planted by manually sprinkling seeds on 4 lines that were 70 cm apart and opened using seed drill. 2 kg/da sowing norm was used. 10 m spacing was left between replications to accommodate maneuvering of the tractor. Even though statistical analysis shows that the interaction effects are not significant (except dry weight of plant root), results show that pelleting has a positive impact on all dimensions or do not have a negative impact. This is an important result since it demonstrates that pelleting can be used for spinach planting and will lead to more convenient planting.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32903927&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1266
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(tez son bitmi_ hali rekt_366rl_374k[2]).pdfYüksek Lisans Tezi588.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.