Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1244
Title: Süt sağım makinelerinde kullanılabilecek lojik modül tabanlı elektronik nabız aygıt kontrol düzeni geliştirilmesi
Other Titles: The designing of logic module based electronic pulse device that could be run in milking machine
Authors: Çetin, Mustafa
Korkmaz, Zafer
TR19317
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Ziraat Fakültesi) Anabilim Dalı
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, özellikle pnömatik pulsatörlerde ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilecek, sağım boyunca vakum düzenindeki dalgalanmalardan ve çevresel faktörlerden etkilenmeden, sağım performansı, süt verimi ve meme sağlığı yönünden önemli olan nabız karakteristiklerini koruyabilecek, ülkemizde imal edilen sağım makinalarında kullanılan mevcut ithal elektronik nabız aygıtlarına iyi bir alternatif olabilecek, aynı anda birden fazla nabız aygıtını kontrol edebilmeye uygun, kolay programlanabilen ve otomasyona açık, lojik modül tabanlı elektronik nabız aygıtı kontrol düzenini geliştirmek amacıyla ele allınmıştır. Yapılan araştırmada; sağım boyunca vakum düzenindeki dalgalanmalardan ve çevresel faktörlerden etkilenmeden nabız aygıtının bir merkezi üniteyle kontrolü yapılmıştır. Denemeler 40kPa, 45kPa, 50kPa sistem vakum basıncı değerinde, %70:30, %60:40 ve %50:50 nabız oranı değerlerinde yapılmıştır. Böylece; süt sağım makinalarında uygun sağım koşullarını yerine getirebilecek merkezi kontrol ünitesine bağlı elektronik nabız aygıtının sahip olması gereken dakikada 60 puls değerini, tasarımı yapılan elektronik nabız aygıtı kontrol ünitesinin, tüm sistem vakum basıncı değerlerinde koruyup koruyamadığı belirlenmiştir. Sonuçlar, lojik modül tabanlı elektronik nabız aygıtının tüm sistem vakum basıncı seviyelerinde ve nabız oranı aşamalarında her iki nabız kanalında da uygun sağım fazı dağılım oranlarına sahip olduğunu ve bu değerleri olumsuz çevre şartlarından etkilenmeden uzun süreler koruduğunu göstermiştir.
This study is conducted a system to develop control order of logic module based electronic pulse device that can help to eliminate the problems that appear especially in pneumatic pulsators without effected by the fluctuation in vacuum regularity and environmental factors, that can keep pulse characteristics important for milk efficiency and sanitary of udder, that can be alternative for imported electronic pulse devices used in milker devices manufactured in our country, that is proper to control more than one pulse device at the same time, that can easily be programmed and is proper for automation. In this research , the pulse device is controlled with a central unit without effected by the fluctuations in vacuum order during the milking. Experiments has been made 40kPa, 45 kPa, 50kPa system vacuum pressure value and % 70:30, %60:40 and %50:50 pulse rate values. So it is found that whether electronic pulse device connected to central conrol unit which can fulfill proper milking conditions in milker devices can keep or not 60 pulse value that it supposed to have. The results show that logic module based electronic pulse device acquires proper milking phase dispersal rates in all system vacuum pressure levels and in pulse rate phases in both pulse channels and it keeps these values without effected by any adverse effect of environment.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53723215&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1244
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZGİRİŞ.pdfYüksek Lisans Tezi710.09 kBAdobe PDFView/Open
dış kapak.pdfYüksek Lisans Tezi40.61 kBAdobe PDFView/Open
İÇ kapak.pdfYüksek Lisans Tezi37.13 kBAdobe PDFView/Open
İÇİNDEKİLER.pdfYüksek Lisans Tezi40.4 kBAdobe PDFView/Open
kabul onay.pdfYüksek Lisans Tezi103.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.