Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1242
Title: Örnek sür sığırcılığı işletmelerinde süt sağım mekanizasyonunda işgücü gereksinmeleri ve maliyetlerin belirlenmesi
Other Titles: Time requirements and costs during milking mechanization at the dairy farm models
Authors: Yalçın, İbrahim
Üçer, Emre
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Mühendislik Bilimleri) Anabilim Dalı
Keywords: Süt Sağım Makinası
Sağım Süresi
Zaman Gereksinimi
Masraf
Milking Machine
Milking Time
Time Requirement
Cost
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, değişik sağım tesisi bulunan süt sığırcılığı işletmelerinde sağıma ilişkin zaman gereksinimleri ve makina kullanım masraflarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, işletmelerin seçiminde, işletmenin sahip olduğu sağım tesisi dikkate alınmış ve sabit sağım tesisi kullanan 3 adet, yarı sabit sağım tesisi kullanan 3 adet ve seyyar sağım makinası kullanan 3 adet süt sığırcılığı işletmesi ele alınmıştır. İşletmelerde kullanılan sağım tesis ve makinalarının ISO standartlarına uygunluğu saptanarak, uygun olmayanlar sağım standartlarına uygun hale getirilmiştir. Sağıma ilişkin (sağım öncesi, sağım anı, sağım sonrası) ölçümler sonucunda zaman ve masraf etüdü yapılarak sağım tesisi ve makinaların zaman gereksinimi ve makina kullanım masrafları hesaplanmıştır. Sonuç olarak, inek başına düşen yıllık toplam sağım süresi değerlerine göre sabit sağım tesisinin, yarı sabit sağım tesisine göre % 54,91, seyyar sağım makinasına göre ise % 73,04 daha avantajlı olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde, inek başına düşen yıllık toplam makine kullanım masrafları değerlerine göre, sabit sağım tesisinin, yarı sabit sağım tesisine göre %38,72, seyyar sağım makinasına göre de %51,07 daha avantajlı olduğu ortaya çıkmıştır.
This study is conducted to determine time requirements and machinery costs related to milking at dairy farms which contain various milking systems. For this purpose, milking systems at the farms are considered for farm selection and 3 pipeline milking system-using, 3 bucket milking system-using and 3 mobile milking system-using dairy farms were selected. ISO compatibilities of the milking systems and machineries were examined and non-compliant ones were rendered compatible with ISO standards. Time and cost studies using estimations regarding milking process (before, during and after milking) were conducted and by this way the time requirements and machinery costs of the milking systems were calculated. As a result, pipeline milking systems were found to be 54.91% beneficial compared to bucket milking systems and 73.04% beneficial compared to mobile milking systems; in terms of yearly total milking duration per cow values. Likewise, pipeline milking systems were found to be 38.72% beneficial compared to bucket milking systems and 51.07% beneficial compared to mobile milking systems; in terms of yearly total machinery usage costs per cow values
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32904049&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1242
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMRE UCER_ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi63.72 kBAdobe PDFView/Open
EMRE UCER_OZET.pdfYüksek Lisans Tezi124.23 kBAdobe PDFView/Open
EMRE UCER_TEZ.pdfYüksek Lisans Tezi1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.