Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/121
Title: Köpeklerde perferik sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi
Other Titles: The examination of peripheral nervous system with electrophysiologic methods in dog
Authors: Öcal, M. Kamil
Bölükbaşı, Okan
Keywords: Elektro fizyoloji
elektrodiyagnoz
köpek
Electrophysiology
electrodiagnosis
dog
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada köpek periferik sinir sistemi, elektrofızyolojik (elektronöromiyografik) ve anatomik yöntemlerle (segmental kesit ve klasik diseksiyon) incelenmiştir. Elde edilen bulgular, karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, bazı hastalıkların tanısında yararlanılacak en uygun elektrofızyolojik yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 20 sokak köpeği kullanıldı. Bir köpekte anatomik çalışmalar gerçekleştirildi. In this study, peripheral nervous system of dog was evaluated with electroneuromyography and anatomical methods including cross sectional and clasical dissection methods. The purpose of the study is to find out the optimal electrodiagnostic methods for appropriate electrodiagnostic investigation for the dog. A total of 20 mongrel dogs were studied. Anatomical studies was conducted on one dog.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916609&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/121
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İçindekiler liste.doc54 kBMicrosoft WordView/Open
kapak.doc23.5 kBMicrosoft WordView/Open
öz.ab. çiz. şek.doc75 kBMicrosoft WordView/Open
Tez ana metin.doc23.59 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.