Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1199
Title: Aydın ili turizm potansiyelinin analizi
Other Titles: Aydin province tourism potential analysis
Authors: Bostan, Aziz
Gürcün, Dilek
TR15884
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Turizm
Turizm Sektörü
Turizm Türleri
Termal Turizm
Kültürel Turizm
Aydın'da Turizm
Tourism
Tourism Sector
Types of Tourism
Thermal Tourism
Cultural Tourism
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bacasız Sanayi olarak adlandırılan ve küreselleşen dünyada her geçen gün ülke ekonomisine katkısı artan turizm sektörü, Türkiye'nin önde gelen sektörlerindendir. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, medeniyetlerin kurulduğu Anadolu Toprakları ile sadece güneş, kum, deniz turizmi değil tarihi ve kültürel değerleriyle de turizm sektörüne önemli ürünler sunmaktadır. Son yıllarda gelişen kış turizmi, kurvaziyer turizm, sağlık turizmi ve termal turizmle de dünya turizm sektörüne geniş ürün yelpazesiyle hizmet sunan Türkiye, bölgesel farklılıklarını avantaja çevirmeyi başarmış bir ülkedir. Türkiye Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu turları ile kültürel ve termal turizme, Karadeniz Bölgesi ile yayla ve sağlık turizmine Akdeniz Bölgesi ile sahil turizmine, Ege ve Marmara Bölgesi ile tüm turizm türlerinde hizmet sunmaktadır. Almanya, Rusya, İngiltere ve benzeri ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden turist çeken Türkiye son yıllarda turizm çeşitlendirmesine giderek gerek incoming yaptığı ülkeleri, gerek gelen turist sayısını gerekse turizm gelirini artırma çabasındadır. Türkiye'nin turizm aktörleri turizmi ülke geneline yaymak için büyük çaba sarf etmektedir. Bunun için şehirlerin öne çıkan yönleri dünya pazarına tanıtılarak şehirlere gelen turist sayısı ve dünya turizm pazarından alınan pay artırılmaya çalışılmaktadır. Ekonomisinin büyük bölümü tarım ve hayvancılığa dayalı Aydın ili de turizm pastasından pay almak isteyen iller arasındadır. Aydın'ın turizm pazarına sunduğu ya da sunabileceği ürünlerin tanıtılmaya çalışıldığı bu çalışmayla Aydın'ın doğal, kültürel, tarihi ve termal kaynakları tek tek ele alınmıştır. Çalışmada turizm potansiyelini ortaya çıkaracak turizm aktörleri ve yapılabilecek organizasyon, tanıtım ve pazarlama çalışmalarına da yer verilmiştir.
Tourism sector named as `Smokeless Industry', which has an increasing contribution into national economy in a more globalized world, is one of the leading sectors in Turkey. Turkey, being a peninsula surrounded by the seas on three sides, not only serves for sun-sand-sea tourism with its Anatolian Lands cradle to many civilizations, but also offers important products to the tourism sector with its cultural and historical values. Turkey, providing world's tourism sector with a large scale of products thanks to its capacity in winter, cruise, health and thermal tourism developing in recent years, is a country that succeeded in turning differences into advantages. Turkey serves thermal and cultural tourism with Eastern, South-eastern and Middle Anatolia tours, health and camping tourism with its Black Sea Region, coastal tourism with its Mediterranean Region and all tourism types with its Aegean and Marmara Region. Turkey, attracting tourists from many countries mainly from Germany, Russia and the UK, is trying to increase both the revenues from tourism and incoming tourist numbers and the number of tourist sending countries as well diversifying its tourism sector in the recent years. Turkish tourism actors are making a great effort to expand tourism industry in the country. For this reason, they are trying to increase the share they have in world's tourism market and the number of incoming tourists introducing prominent characteristics of their cities to the world's market. Aydın Province, much of whose economy is based on agriculture and animal breeding, is one of the provinces wanting to take a slice out of the tourism cake. This study that tries to introduce the products Aydın Province offers or can offer for the tourism market addresses cultural, historical, thermal and sea resources individually. This study also gives place to tourism actors to reveal the tourism potential, and organization, marketing and advertising efforts to be made.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112292&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1199
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
410693.pdfYüksek Lisans Tezi688.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.