Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1181
Title: Parabolik volterra integro-diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Other Titles: Numerical soluations of parabolic volterra integro-differential equations
Authors: Filiz, Ali
Öznur, Öztunç
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İntegro-diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri konusundaki çalışmaların birleşimi olan bu çalışmada, I. Bölümde, integro-diferansiyel denklemlerin genel tanımı verilmiş ve bu denklemlerin uygulama alanlarına değinilmiştir. Farklı alanlardaki örnekler incelenmiştir. II. Bölümde, integro-diferansiyel denklemlerin varlık ve tekliği üzerinde incelenmiştir. Bu tipteki denklemlerin analitik çözümleri için metotlara değinilmiştir. III. Bölümde, Parabolik volterra integro diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, Volterra integro-diferansiyel denklem ikinci mertebeden yakınsatılmıştır.
In this study, which is a collection of works with regard to the numerical solutions of integro-differantial equations. Section one refers to the general definition of integro-differantial equations and the application areas of these equations, and the patterns in the various fields are examined. Section two focuses on the existence and unique of integro-differantial equations and the methods, essential to the analytical solutions of this kind of equations, are mentioned. Eventually, section three stresses on the numerical solutions of integro-differantial equations.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=51044001&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1181
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
%c3%b6znur_tez..[1].pdfYüksek Lisans Tezi634.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.