Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1172
Title: Aydın ili süt sığırcılığı işletmelerindeki barınaklarda iklimsel çevre koşulları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on climatic environmental conditions in barns of dairyfarm in Aydin province
Authors: Yılmaz, Ersel
Avcı, Muhammet Onursal
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Havalandırma
Ventilation
Hayvan Barınakları
Animal Housisng
Işık Şiddeti
Light Intensity
Nem
Humidity
Sıcaklık
Temperature
Çevre Koşulları
Environmental Conditions
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Aydın ilinde faaliyet gösteren süt sığıcılığı işletmelerindeki barınaklarda iklimsel çevre koşullarının belirlenmesi ve çözüm olanaklarının sunulması amacıyla yapılmıştır. Aydın koşullarında mevcut barınak tipleri ve kapasiteleri, süt sığırcılığının yoğun olarak yapıldığı ilçeler ve barınak tiplerine göre yetiştirme şekilleri konusunda elde edilen veriler değerlendirilip süt sığırcılığı yapılan ilçelerden barınak tiplerine göre 6 adet işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen işletmelerde bulunan ahırların çeşitli yönden resimleri çekilmiş ve planları çizilmiştir. Araştırmada kullanılan barınaklarda hayvan sayısı 5-30 arasında değişmektedir. Ayrıca barınaklarda sıcaklık, nem, ışık şiddeti gibi iklim parametreleri ölçülmüş ve elde edilen veriler değerlendirilerek, bölgeye uygun çözümler sonuç ve öneriler bölümünde sunulmuştur. Araştırmada en düşük sıcaklık değeri açık tip ahırda 7.75 oC, en yüksek sıcaklık değeri kapalı tip ahırda 48.85 oC olarak ölçülmüştür. En düşük oransal nem değeri % 22.40 değeri ile Haziran ayında açık tip ahırda ve en yüksek oransal nem % 88.40 değeri ile Ocak ayında kapalı tip ahırda ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen verilere göre bölgenin iklim şartlarına ve yetiştiricilik koşullarına en uygun barınak tipinin açık (serbest) barınak olduğu tespit edilmiştir.
This study was aimed to identify the climatic environmental conditions in barns of dairyfarm in Aydin province and introduce possible solutions. Totaly six dairy farms that were randomly chosen from various counties in Aydın were studied after evaluation of data concerning with the barn type and capacity, the regions were animal production is common and the available type of animal production in this present study. The pictures of these dairy barns were taken at the various perspectives; their plans were drawn. The number of animal in barns of dairy farms were changed 5 to 30. Additionally there were measured some climatic parameters like temperature, humidity, light velocity and the results of data were evaluated and some sensetive cases and scientific solutions for the region were presented in chapter 'results and proposal'. Minumum temperature was measured in open free stall barn as value of 7.75 oC, maximum temperature was measured in tie stall barn as 48.85 oC in this research. Minimum humudity rate was measured in open free stall barn as 22.40 % in june, and maximum humudity rate was measured in january as the rate of 88.40 % in tie stall barn.It was established that the open free stall barn type of housing was the most suitable housing type fort he region's climate and animal production condition from the data of this research.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32892426&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1172
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muhammet_onursal_avcı_adü_baslık_tr.pdf.pdf84.86 kBAdobe PDFView/Open
muhammet_onursal_avcı_özet_tr.pdf.pdf103.7 kBAdobe PDFView/Open
muhammet_onursal_avcı_tez.pdf.pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.