Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/116
Title: Söke ilçesinde imal edilen pnömatik ekim makinaları imalat sanayinin durumu, sorunları ve pnömatik ekim makinaları talep projeksiyonunun belirlenmesi
Other Titles: Determination of the situtation of the pneumatic sowing machine industry, problems and the projection request of the pneumatic sowing machines which are produced in Söke
Authors: Özarslan, Cengiz
Destici, Hakan
Keywords: Pnömatik Ekim Makinası
Talep Projeksiyonu
Tarla Traktörü
Pneumatic Sowing Machine
Request Projection
Field Tractor
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Söke ilçesinde imal edilen pnömatik ekim makinalannın imalat sanayinin durumu, imalat programlan, imalatçı firma sorunları, ileriye dönük projeleri belirlenmeye çalışılmış, buna paralel olarak geçmişten bugüne 11 yıllık işlenen tarla alanları, traktör ve universal ekim makinası sayılarının değişimleri baz alınarak önümüzdeki 11 yıl için pnömatik ekim makinasına olacak talebin tahminlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, gelecek 11 yılın sonunda Söke ilçesinde traktör parkının 6166 adede ulaşacağı, universal ekim makinası parkının da zincirleme indeks yöntemine göre 3533 adede ve tarla traktörü projeksiyon değerine bağlı olarak ise 3422 adede ulaşacağı tahnıMenmiştir. Değişim miktarları incelendiğinde, her yıl 40-55 adet pnömatik ekim makinası talebinin olacağı lahmMenmiştir. In this study it has been tried to determine the production programs, manufactury problems, further projects, situation of the pneumatic sowing machine industry in Söke. Parallel to this subject it has been aimed to consider the request of pneumatic sowing machines in the next 1 1 years according to fields tilled from the future to now in the past 1 1 years the number of tractors and universal sowing machines. The study showed that at the end of the next 1 1 years the number of tractor parks will be reached up to 6166 and according to the chain index method the number of the universal sowing machine park will be reached up to 3533 and relative to the projection value the number of the field tractors will be 3422. When the results are examined it could be seen that an amount of 40-55 pneumatic sowing machines will be requested every year.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32900183&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/116
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.doc87 kBMicrosoft WordView/Open
2.doc36 kBMicrosoft WordView/Open
3.doc209 kBMicrosoft WordView/Open
4.doc768.5 kBMicrosoft WordView/Open
5.doc44 kBMicrosoft WordView/Open
6.doc83 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.