Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1142
Title: Göç sürecinde kadın : Aile içi konumu üzerine bir araştırma
Other Titles: The in migration process : A research about the position of the woman in the family
Authors: Demir, Gülsen
Yılmaz, Afife
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Sosyoloji
Göç
Kadın
Sociology
Woman
Migration
Aile
Family
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkiye'de özellikle 1950li yılların sonunda büyük kentlere başlayan göç dalgaları, kentlerde pek çok karmaşık sorunlar yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. Kentlerde özellikle kentsel yaşam, kent yapısı ve kentlerle bütünleşememiş kenar mahallelerin büyük kentler için büyük sorun olarak ortaya çıkması hızla artan göçlerin en önemli sonuçlarındandır. Bu araştırmada amaçlanan özellikle göç sürecinde kadının aile içindeki statüsünde değişiklik olup olmadığı, eğer bir değişiklik varsa hangi yönde olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Günümüz Türkiye'sinde en çok ilgisini çeken konulardan `kadın ve göç' araştırmamızda incelenecek ve kadının göç sürecinde statü değişikliği yaşayıp yaşamadığı ve kadının aile içindeki konumu Diyarbakır'dan iki ayrı örneklem grubundan hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır.
Turkey has big problems about the migration waves in the big cities, especially at the end of the 1959's. Particularly in the cities; city life, city structure and subursb cause big problems. And this is one of the most important results of the faster migration. The aim of the research is that the position of the woman in the family has got a varition or not. If there is a varition, man tries to produce the direction of the direction of the variation. We are going to examine the most interesting subjects which are `the woman' and `the migration' in Turkey rowadays. We're going to search that the woman has a varition in her family position or not during the migration. And we will try to explain the position of the woman in the family as the group of two different examples from Diyarbakır.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32917712&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1142
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
göç.pdfYüksek Lisans Tezi509.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.