Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1123
Title: I. Süleyman döneminde Aydın Sancağı'nın demografik yapısı
Other Titles: Damographic structure of Aydın Flag in I.Süleyman term
Authors: Çelik, Bülent
Demir, Hüseyin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Tarih
History
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tapu Tahrir Defterleri'nin araştırılmasıyla, Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini uyguladığı yörelerin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi konularında önemli katkılar yapılmaktadır. Bu tür çalışmalarla; kitap ve makale halinde yayınlanmış monografilere ilaveten, yayınlanmamış bazı defterlerle sınırlanmış bir değerlendirmenin, defteroloji alanının en önemli meselelerinden birisi olan tahrir verilerinin istatistikî konusu yeterli derecede yansıtılmaktadır. Ancak çalışmanın konusu olan Aydın'la ilgili araştırmalar yetersiz kalmaktadır. Yoğunluk XIX. yüzyıl ve sonrasına aittir ve bunlar da bunlar da Aydın'la ilgili yeterli ve ayrıntılı bilgi vermemektedir. Evvelden beri Anadolu'da önemli bir yeri olan Aydın'ın, Osmanlı hakimiyeti altında önemi daha da artmıştır. Çalışmamızın amacı da bu doğrultuda şekillenmiştir. Bu çalışma Aydın Liva'sının, kaynak ve bilgi konusunda kısır bir dönem geçirdiği XVI. yüzyılına ışık tutmakta; askeri, ticari, nüfus hareketleri ve tarımsal faaliyetleri konusunda önemli bilgiler vermektedir.
In Ottoman Empire where the application of history of social, economic and culturel subjects of commendary systems district has been improved by researching of Tapu Tahrir Defteri ( Title Composition Boks). In addition to monography that published such book or paper, whith these studied, Commendary data statistic subject which is one of the most important reason of the literature that is evaluate of some limited nonpublished literature area hasn 't been reflected enough yet. However, application about Aydın that is the subject of the study, isn 't enough. İntension is belongs to XIX. Century and post XIX. Century but these aren 't give enough information about Aydın. For many years Aydın has been an important place in Anatolia and its importance has been increased under the Ottoman Empire Command. This study clarifies the XVI. Century of Aydın when Aydın was abortive in information and source at that time and this study also gives information about military, commercial, agriculturel and population subjects.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32894831&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1123
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huseyin_Demir_İngilizce_Özet_Pdf..pdf27.63 kBAdobe PDFView/Open
Huseyin_Demir_Turkçe_Ozet_Pdf..pdf27.63 kBAdobe PDFView/Open
Huseyin_Demir_Tez_Pdf..pdfYüksek Lisans Tezi10.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.