Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1112
Title: Bazı kışlık yem bitkilerinde çinkolu gübrelemenin verim ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: The effects of the zinc fertilization on the yield and quality of some winter legume
Authors: Aydın, Mehmet
Öztürk, Metin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, farklı çinko dozlarının (0.75, 1.50, 3.00 kg da-1) bazı kışlık yem bitkilerinde (adi fiğ, koca fiğ, yem bezelyesi, acem üçgülü) morfolojik özelliklere, yaprak ve tüm bitkide besin elementi içeriklerine ve bazı yem kalitesi özelliklerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Çiftliği alanlarında yürütülmüştür. Çinko uygulaması morfolojik özelliklerden bitki boyu, yaş ot verimi ve kuru ot veriminde önemli düzeyde artışlar sağlamıştır. Yem bitkileri arasında en yüksek ortalama boy, ortalama yaş ot verimi ve ortalama kuru ot verimi adi fiğde elde edilmiştir. Çinko uygulamasının yan dal sayısı ve yüzde kuru madde üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. Çinko uygulamaları ile N ve Cu içeriği artarken P ve Ca içeriği düşmüştür. Diğer besin elementleri (K, Mg ve Na) ise etkilenmemiştir. Çalışmada incelenen değişik kalite parametrelerine bakıldığında en kaliteli yem bitkisi olarak yem bezelyesi bulunmuştur. Ortalama olarak en yüksek nispi yem değeri, en yüksek yem bezelyesinde (% 315) bulunmuş, daha sonra sırasıyla acem üçgülü (% 229), koca fiğ (% 139) ve adi fiğ (% 135) gelmiştir.
This research was aimed to find out the effects of different doses of zinc (0.75, 1.50, 3.00 kg da-1) on morphologic characteristics, nutrient contents in the leaf and whole crop and some quality parameters of the winter legume crops (common vetch, narbon vetch, field pea, persian clover ) This study was conducted in the Faculty of Agriculture in Adnan Menderes University under field conditions. Zinc applications provided significant level of improvements in the morphologic characteristics like plant height, fresh and dry forage yields. Among the winter legume crops, the maximum plant high, fresh and dry forage yields was held on the common vetch. The effects of Zn applications on the number of side bough and dry matter percentage were seen as inconsiderable. It was seen that in the whole crop analyses the Zn application caused a rising in N and Cu while there was a decreasing in P and Ca. The other nutrient elements (K, Mg and Na) was not effected. It was founded that the highest qualified winter legume crop was field pea according to different quality parameters in our research. As an average, the highest relative feed value was founded in field pea (% 315), and followed persian clover (% 229), narbon vetch (% 139) and common vetch (% 135).
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32899595&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1112
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metin_ ozturk_ozet_en.pdf.pdf9.36 kBAdobe PDFView/Open
metin_ ozturk_ozet_tr.pdf.pdf71.91 kBAdobe PDFView/Open
metin_ozturk_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi549.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.