Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/111
Title: Yetiştirici koşullarında kuzularda yaşama gücü ve bazı etkili faktörler
Other Titles: Lamb survival and some factors affecting on it in village conditions
Authors: Karaca, Orhan
R. Gökçe, Koç
Keywords: Koyun
Kıvırcık
Yaşama gücü
Transferrin Tipi
Sheep
Kivircik
Lamb Survival
Transferrin type
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Yetiştirici Koşullarında Kuzularda Yaşama Gücü Ve Bazı Etkili Faktörler Bu araştırma, Aydın yöresi yetiştirici koşullarında kuzu yaşama gücü ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Grup Koyun Yetiştirme Programına (ADÜ-GKYP) bağlı üç işletmede Eylül 2001 tarihinden Mart 2002 tarihine kadar yürütülmüştür. Araştırmada, Eylül- Aralık (1. dönem) ve Ocak-Mart (2.dönem) aylarında doğuran koyunların yaşları, ağırlıkları, ve bu koyunlara ait kuzuların doğum ağırlıkları, doğum tipi ve cinsiyeti kaydedilmiştir. Ana yaşı, ana ağırlığı, kuzu doğum ağırlığı, cinsiyeti, doğum tipi, işletme, büyütme şekli, dönemin ve çevresel etmenler gibi özelliklerin yaşama gücüne etkisi incelenmiştir. Araştırmada, 7., 15., 30., 45., 60. ve 90. günlerde yaşama gücü ortalamaları sırasıyla % 91.0±3.25, % 90.7±3.49, %89.5±4.03, % 88.0+4.31, % 88.1+4.53 ve 87.8±5.49 olarak bulunmuştur. Kuzu yaşama gücü ile büyütme şekilleri arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli (P<0.05), doğum tipi ve cinsiyetin yaşama gücüne etkisi ise çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Yaşama gücü ile işletme, ana yaşı ve doğum dönemleri arasındaki farklar istatistiksel bakımdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır. Bu araştırmada, Kıvırcık koyunlarında genetik varyasyonu ortaya koymak amacıyla transferrin (Tf) polimorfızmi üzerinde çalışılmıştır. Koyun ırklarında genetik varyasyon için ortalama heterozigotluk hesaplanmıştır. Koyunlardan alınan kan serumlarının elektroforetik analizlerinde 5 homozigot, 1 1 heterozigot olmak üzere toplam 16 transferrin genotipi tespit edilmiştir. Transferrin genotip frekanslarının beklenen değerden istatistiksel olarak önemli derecede uzaklaştığı görülmüştür. Lamb Survival and Some Factors Affecting on It in Village Conditions The objectives of the present study, lamb survival and factors affecting on it in Aydm conditions, tried to be determined. Research was conducted in three farms belong to Adnan Menderes University Group Sheep Breeding Program (ADU-GKYP) from September 2001 to March 2002. In the research, the age and weight of ewe giving birth weight, birth type and sex of lamb were recorded in the first period (September-December) and in the second period January to March. The effect of ewe weight, ewe age, lamb birth weight, lamb sex, birth type, farms, rearing type, periods and other environmental factors on lamb survival were investigated. In the study, mean of the lamb survival at 7., 15., 30., 45., 60. and 90. days were determined respectively % 91.0±3.25, % 90.7±3.49, % 89.5±4.03, % 88.0+4.31, % 88.li4.53 and % 87.8+5.49. In terms of lamb survival the differences between rearing types were statistically significant (P<0,05), on the other hand, effects of birth type and sex on lamb survival were highly significant (P<0,01). Farm, ewe age and periods didn't have any effects on lamb survival The transferrin (Tf) polymorphisms were studied to determine the genetic variation in Kivircik in this research. Avarage heterozygosity was estimated as measure of the genetic variation. Using electroforesis metod 5 homozygot genotypes and 1 1 heterozygot genotypes and 16 transferrin genotypes were determined. The frequencies of transferrin genotypes were statistically distorted significantly from expected values.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32900212&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/111
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAZİYE GÖKÇE KOÇ'UN YL. TEZİ..doc393.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.