Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1103
Title: Doğal küçük ruminant vebası (Peste des petits ruminants)'nın tanısında patolojik ve immunohistokimyasal incelemeler
Other Titles: Pathological and immunohistochemical investigation in diagnosis of natural Peste des petits ruminants
Authors: Toplu, Nihat
Epikmen, Erkmen Tuğrul
TR149208
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Histopatoloji
İmmunohistokimya
Keçi
Koyun
Küçük Ruminant Vebası
Peste des Petits Ruminants
PPR
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sunulan çalışma, karakteristik ve nonkarakteristik olgularda doğal küçük ruminant vebası (Peste des Petits Ruminants; PPR)'nın nekropsi, histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgularını tanımlar. Çalışma materyalini Aydın ve Aydın çevre illerindeki 16 salgından toplam 32 hayvan (14 kuzu, 10 oğlak, altı koyun, iki keçi) oluşturdu. Nekropside, ağız mukozasında eroziv-ülseratif lezyona sahip olan hayvanlar karaktersitik, olmayanlar ise nonkarakteristik olarak değerlendirildi. Karakteristik lezyonlar bu çalışmada olguların % 53'ünü (yedi kuzu, beş oğlak, beş koyun) oluştururken, olguların % 47'si de nonkarakteristik olgulardan şekillenmişti.Histopatolojik incelemede de, yine PPR için patognomonik bulgulardan sinsityal hücreler ve inklüzyon cisimcikleri hem karakteristik hem de nonkarakteristik olguların sindirim kanalı organları ve akciğerlerinde düşük oranlarda bulunmuştur. Ağız mukozasında, sinsityal hücreler % 53 ve inklüzyon cisimcikleri % 35 oranlarında kaydedilirken; nonkarakteristik olgularda da sinsityal hücreler % 29 ve inklüzyon cisimcikleri % 20 oranlarında belirlenmiştir. Avidin-biotin peroksidaz kompleks metot ile gerçekleştirilen immunohistokimyasal incelemede ise PPR viral antijenik immunoreaksiyonlar; lenfoid organlarda makrofajlar, retiküler hücreler ve daha az olarak da lenfositlerde; solunum sisteminde yangısal mononüklear hücreler ile trake, bronş ve bronşiyol epitellerinde; sindirim sisteminde yangısal hücrelerde ve ağız mukozası epitelleri ile daha az olarak da villus ve kript epitellerinde saptanmıştır. Sonuç olarak; Aydın ve Aydın çevre illerindeki salgınlarda, her olgu PPR'ın nekropsi ve histopatolojik bulgularını tam olarak yansıtmamaktadır ve kesin tanının mutlaka immunohistokimyasal yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.
This study describes the necropsy, histopathologic and immunohistochemical findings of the characteristic and non-characteristic PPR cases. For this purpose, thirty two animals from eighteen natural of outbreaks of PPR in Aydın and around Aydın province were examined. At necropsy, the animals with erosive and ulcerative lesions were considered to have characteristic, whereas the animals with no oral lesions were evaluated as a noncharacteristic. Characteristic findings were detected in 53 % of the animals, and noncharecteristic lesions were observed in 47 % of the animals. Histopathologically, the pathognomonic findings of the PPR (syncytial cells and intracytoplasmic inclusion bodies) in the digestive tract and lung were found in low rates. In the oral mucosae, syncytial cells rates and intracytoplasmic inclusion bodies were found 53 % and 35 % in characteristic cases, respectively. In the noncharacteristic cases, rates of syncytial cells and intracytoplasmic inclusion bodies were found 29 % and 20 % respectively. Immunohistochemically, viral antigen was determined in the macrophages, reticulum cells and, to a lesser extend, lymphocytes in the lymphoid tissues. Strong immunolabelling of viral antigen were found infiltrated macrophages and epithelium of the trachea, bronchi and bronchioles. In the digestive tract, positive reactions were particularly observed in the infiltrated mononuclear cells and epithelial cells of the oral mucosae, to a lesser extend, in the epithelial cells of the villus and crypts. Key words: Histopathology, immunohistochemistry, goat, sheep, small ruminant plague (Peste des Petits Ruminants; PPR) In conclusion, the necropsy and histopathological findings of the each cases were not spesific for the diagnosis of the PPR and, thus immunohistochemistry in such cases clarified the definitive diagnosis in the outbreaks of the PPR in Aydın and around Aydın province.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32903661&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1103
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf.pdfYüksek Lisans Tezi3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.