Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1095
Title: Buldan Yayla (Denizli) gölündeki Rana ridibunda Pallas, 1771 (Anura: Ranidae)'nın taksonomik incelenmesi
Other Titles: Taxonomic investigation of Rana ridibunda Pallas, 1771 (Anura: Ranidae) from Buldan Yayla (Denizli) lake
Authors: Olgun, Kurtuluş
Cengiz, Deniz
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Anura
Rana Ridibunda
Morfoloji
Anura
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Buldan Yayla (Denizli) Gölü' nden yakalanan 46 (23''; 23' ') Rana ridibunda örneği incelenmiştir. Elde edilen örnekler morfolojik karakterler, vücut ölçüleri ve oranları, renk-desen analizleri ile biyotop özellikleri bakımından değerlendirilmiş ve sonuçlar mevcut literatür bilgisi ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, incelenen populasyonun R. r. ridibunda alt türüne dahil olduğu anlaşılmıştır.
In this study, a total of 46 Rana ridibunda specimens (23''; 23'') collected from Buldan Yayla (Denizli) Lake were investigated. Specimens were evaluated in terms of morphological characters, body measurements and ratios, colour and pattern analyses and biotope characteristics, and results were also compared with previous studies. As a result of this study, it was understood that the population examined belong to the subspecies of R. r. ridibunda.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32892405&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1095
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biy_Deniz Cengiz_ ABSTRACT, pdf.pdfYüksek Lisans Tezi18.61 kBAdobe PDFView/Open
biy_Deniz Cengiz_ Buldan Yayla Gölü'ndeki Rana ridibunda Pallas, 1771 (AnuraRanıdae)'nın taksonom.pdfYüksek Lisans Tezi3.04 MBAdobe PDFView/Open
biy_Deniz Cengiz_ ÖZET, pdf.pdfYüksek Lisans Tezi20.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.