Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1094
Title: Aydın ili Aydın ovası A2 sulama sahasında rezervdeki su miktarından tahsise göre sulama planlamasının GIS ortamında yapılması
Other Titles: According to irrigation planinig into direction supply of water quantity at quantity of reservoried water using with GIS programme in Aydin country, at Aydin A2 irrigation area
Authors: Aydın, Gönül
Ceyhan, Bülent
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı
Keywords: Sulama Suyu
Bitki Deseni
GIS
Veri Analizi
Irrigation Water
Plant Design
GIS
Analysing of Data
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma Aydın Ovası Sulama sahasında A2 ana sulama kanalı sınırlarının içerisinde yer alan tarım arazilerinin sulama suyu miktarının az olduğu dönemlerde mevcut suyun etkin kullanımının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, toprak özellikleri ve sınıfları, bitki deseni, mevcut sulama suyu miktarı ve fiili olarak kullanılan su miktarı değerleri bilgisayar ortamına getirildikten sonra ArcGIS 9.1 programı kullanılarak verilerin analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda su tasarrufu sağlanması için arazi ürün deseni hububat ağırlıklı olarak tercih edilmelidir.
In this Research, the aim that the agriculture of the lands are being found on border on Aydın lowland irrigation A2 main channel, quantity of irrigation water become a little. The purpose that productive using of water during this time periods edutainmented with using PC, soil classes,plant design, with the water is thinking to be used in planning, used actual water quantities, analysing of this datas using with using ArcGIS 9.1 Programme at the sufficient irrigation water to be found in time periods establishing the best using of irrigation water how we will use irrigation water in time periods. According to conclusion of our working for water incoming, land plant design should be cereals.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49482469&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1094
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fenbilimlerikesinteslimedilen.pdfYüksek Lisans Tezi4.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.