Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1072
Title: Maliyeden Müdevver (Mad. d) 03618 numaralı Kıbrıs Cizye Defteri: Transkripsiyon ve değerlendirme
Other Titles: Maliyeden Müdevver (Mad. d) 03618 numbered Cyprus of Cizye Books: Transciription and evalution
Authors: Çelik, Bülent
Gökdemir, Rahim
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Cizye
Cizye Defterleri
Cizye Notebook
Defterler
Registers
Kıbrıs
Cyprus
Kıbrıs-Lefkoşa
Cyprus-Lefkoşa
Osmanlı Devleti
Ottoman State
Osmanlı Dönemi
Ottoman Period
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde, Maliyeden Müdevver Defter Kataloğu'nda 03618 Numarası ile kayıtlı olan Kıbrıs'a ait Cizye Defteri'nin ele alındığı bu tez çalışmasının giriş bölümünde; Kıbrıs adasının Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemine ilişkin siyasi tarihi irdelenmiş. Cizye defterinin yazıldığı yılları kapsayan on yedinci yüzyılın ikinci yarısı ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. İkinci bölümde ise 03618 numaralı cizye defterinin bilimsel ve tarihsel önemini vurgulamak açısından Osmanlı dönemi cizye defterleri ve cizye sayımına ilişkin kısa bir değerlendirme yapılmış, cizye defterleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Metin başlığı altında geçen üçüncü bölümde ise cizye defterinde geçen nahiye, mahalle, köy ve kişi isimlerinin latin harflerine çevirisi yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise cizye defterinin okunmasıyla ortaya çıkan bilgiler irdelenmiş, defterin on yedinci yüzyılın ikinci yarısı Lefkoşa'nın mahalle örgüsünü ortaya çıkarması açısından önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Kıbrıs Evkaf Dairesi Arşivi'nde bulunan 5 Numaralı Kadı Sicil Defteri ile tez konusu olan cizye defterindeki veriler karşılaştırılarak Lefkoşa'nın mahallelerine ilişkin tablo oluşturulmuştur.
In the introduction part of this thesis study which is about 'Cizye Books' belongs to Cyprus (poll tax payed by non-Muslims till 1856 for liberation from military duty in the Ottoman Empire) that is registered under the grant number 03618 in the Prime Ministry Ottoman Empires Archives catalogues, the political history of Cyprus before and during the Ottoman Empire is studied. The second half of the seventeenth century that cizye books were written during this period is discussed under a separate heading. In the second part of this study, a brief discussion on cizye books and cizye count during Ottoman Empire is made and research studies on cizye books are examined in order to highlight the scientific and historical importance of cizye books under the grant number 03618. In the third part of this study translation of Township, Neighborhood, Village and Person words in the cizye books to Latin characters are studied. In the conclusion part of this study, information gathered after the investigation of cizye books are discussed and the importance of cizye books are highlighted since it gives information about Lefkoşa and figured out its neighborhood during the second half of the seventeenth century. In addition, a table related to Lefkoşa's neighborhood units is formed by comparing cizye books (research topic of this thesis study) and Kadi Registry Books under the grant number 5 in the archives of the Department of Foundations of Cyprus .
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32894557&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1072
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahım_GOKDEMIR_abstract.pdf.pdf121.54 kBAdobe PDFView/Open
Rahım_GOKDEMIR_ozet.pdf.pdf83.78 kBAdobe PDFView/Open
Rahım_GOKDEMIR_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi4.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.