Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1070
Title: Erik meyvesinin (Prunus cerasifera Ehrh.) farklı hasat dönemlerindeki bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Some physical and mechanical properties of plum fruit (Prunus cerasifera Ehrh.) at different harvest periods
Authors: Çetin, Mustafa
Alnıak, Selen
TR41841
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tarımsal materyallerin ve ürünlerin fiziksel ve mekanik özellikleri onların işlenmesi, taşınması, depolanması için gerekli olduğu gibi temizlenmesi, ayrılması ve kurutulması gibi hasat sonrası işlemler ile hasat ve dikiminde kullanılacak ekipmanların dizaynında da gerekli olmaktadır. Eriklerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada; farklı hasat dönemindeki eriklerin nem içeriği, uzunluk, genişlik, kalınlık, geometrik ortalama çap değerleri, küresellik, şekil indeksi, boşluklu hacim ağırlığı, boşluksuz hacim ağırlığı, kütle, porozite ve projeksiyon alanı gibi bazı fiziksel ve daldan kopma kuvveti, sıkıştırma yükü altındaki davranışı ve farklı düşme yüksekliklerden farklı yüzeyler üzerindeki zedelenme durumları gibi bazı mekanik özellikler belirlenmiştir. Eriklerin hasat dönemlerine ilişkin fiziksel ve mekanik özelliklerinin aralarındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli olup olmadığı yapılan varyans analizi sonucunda belirlenmiş ve varyans analiz sonucunda elde edilen farklılığın hangi hasat döneminden kaynaklandığının belirlenmesi Duncan testi yapılarak ortaya konmuştur. Yapılan araştırma sonucunda; eriklerin hasat dönemleri arasındaki farklılığın nem içeriği, uzunluk, genişlik, kalınlık, geometrik ortalama çap değerleri, küresellik, şekil indeksi, boşluklu hacim ağırlığı, boşluksuz hacim ağırlığı, kütle, porozite, ve projeksiyon alanı gibi bazı fiziksel ve daldan kopma kuvveti, sıkıştırma yükü altındaki davranışı ve farklı düşme yüksekliklerden farklı yüzeyler üzerindeki zedelenme değerleri fiziksel ve mekanik özellikleri p<0,01 seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir.
The physico-mechanical properties of agricultural metarials and products are neccessary for processing, transporting and storing as well as their postharvest process and the design of equipment for harvesting and plantation. This study aimed to determining the physical and mechanical properties of plums, during different harvest period moisture content, fruit length, width, thickness, geometric mean values of diameter,sphericity, shape index, bulk density, true density, mass, porosity, projection area, and some physical features detachment force compression behavior under load and damage in different situations, such as falls from heights on different surfaces were some of the mechanical properties. Physical and mechanical properties of plums harvest periods are statistically significant differences between them are not identified as a result of the analysis of variance and the variance obtained from the analysis, the determination of the differences stems from the period of harvest which has been in test and Duncan. As a result of the study; physico-mechanical properties namely, the differences between the moisture content of plums at different harvest periods, fruit length, width, thickness, geometric mean values of diameter, sphericity, shape index, bulk density, true density, mass, porosity, projected area, and some physical features detachment force, compression load falls below the behavior of different heights and different values of damage on the physical and mechanical properties of surfaces were determined as signification the of p< 0,01 .
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32905360&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1070
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf79.03 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf76.34 kBAdobe PDFView/Open
tez pdf.pdfYüksek Lisans Tezi911.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.