Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/107
Title: Küreselleşme, iş gücü piyasaları ve Türkiye
Authors: Çivi, Halil
Özpınar, Ömer
TR113553
Keywords: Küreselleşme
Globalization
İş gücü piyasası
Labour market
Esneklik
Flexibility
Ulus-Ötesi Şirketler
Multinational Corporations
Göç
Migration
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Küreselleşme süreci, diğer birçok alanla birlikte, işgücü piyasalarını da etkilemektedir. Bu etkilerin araştırılması ve Türkiye'ye yansımalarının ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla; öncelikle, küreselleşmenin ekonomik boyutu ele alınmış, Türkiye'nin küreselleşmenin neresinde- olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, işgücü piyasaları ile ilgili teorik bilgiler verilerek, küreselleşmenin dünya işgücü piyasalarına olan etkileri araştırılmıştır. Son olarak, küreselleşmenin Türkiye işgücü piyalarına yansımaları, diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak verilmiş ve gelecekle ilgili çıkarsamalarda bulunabilmek amacıyla trend analizi yapılmıştır. ABSTRACT The process of globalization together with other developments is affecting labor markets in the world. It is extremely important to investigate these effects and to reveal their reflections on Turkish labor market. With this in mind, this study primarily tries to analyze the economic dimension of globalization and determine where Turkey is positioned in this process. After giving some theoretical information about labor markets, the study endeavors to examine the effects of globalization on labor markets in the world. Finally, the effects of globalization on Turkey are examined and compared with other countries. In order to draw conclusions for the future, the study uses a trend analysis
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898444&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/107
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Özpınar Doktora Tezi.doc2.4 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.